Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 juli 2007

Managementkonsulter är experter på att undkomma regler

Managementkonsulter är experter på att komma undan regler visar ny forskning vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS). Susanna Alexius har i sin avhandling granskat flera misslyckade regleringsförsök av svenska managementkonsulter.

Managementkonsulter har inga erkända branschgemensamma regler vilket andra yrkesgrupper som advokater, revisorer och läkare har. Oavsett om det gäller medlemskap i branschföreningen Sveriges Managementkonsulter (SAMC), tillämpning av standardavtal eller personliga konsultcertifieringar, är intresset för konsultregler i det närmaste obefintligt.

− Ointresset gäller både managementkonsulterna själva och, något mer förvånande, deras kunder, säger Susanna Alexius. Konsulterna själva brukar säga att det inte behövs några formella regler för deras verksamhet, men min forskning visar att det ligger mer än ointresse och avfärdande bakom undantaget.

Det finns flera faktorer i managementkonsulternas agerande som försvårar för regelsättare. Managementkonsulter skaffar sig vaga etiketter och byter dem ofta, de betonar individuella skillnader och beskriver sig som unika, de splittrar sin organisationstillhörighet mellan flera organisationer, har parallella projekt hos flera kunder samtidigt och bryter upp snabbt och ofta från organisering som är på väg att stelna. Susanna Alexius visar att dessa beteenden sammantagna fungerar som ett undflyende regelmotstånd som gör det mycket svårt att reglera konsulter.

− Regler anses passa bäst för det som uppfattas som tydligt, generellt och stabilt och därför kan regelmotståndare lyckas undkomma regler genom att ständigt återskapa en bild av sig själva och sina tjänster som vaga, unika och föränderliga i tid och rum, avslutar Susanna Alexius.


Avhandlingen “Regelmotståndarna – om konsten att undkomma regler” kan beställas genom Ekonomiska forskningsinstitutet (EFI) vid Handelshögskolan i Stockholm via e-post efi@hhs.se, eller tel. 08-736 90 75.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta gärna:

Susanna Alexius, ekonomie doktor vid HHS
Tel: 0733-24 82 84
E-post: susanna.alexius@hhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera