Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 juli 2007

Nya rön om sambandet mellan tandlossning och östrogen

Det finns ett samband mellan det kvinnliga könshormonet östrogen och utvecklingen av folksjukdomen tandlossning, parodontit. Men det krävs mer forskning innan de exakta mekanismerna är kartlagda. – Vi har tagit de första stegen för att öka vår kunskap om östrogenets roll vid denna sjukdom och en eventuell förebyggande behandling, säger tandläkare Daniel Jönsson som disputerade vid Odontologiska fakulteten (Tandvårdshögskolan) i Malmö tisdagen den 5 juni.

Tandlossning, parodontit, tillhör landets stora folksjukdomar. Det beräknas att cirka 10 till 15 procent av Sveriges befolkning lider av den aggressiva formen av sjukdomen och cirka 30 till 40 procent bland vuxna är drabbade av den kroniska varianten. Flera studier har visat på ett samband mellan det kvinnliga könshormonet östrogen och sjukdomen. Östrogen anses ha en skyddande effekt och när nivåerna av hormonet sjunker efter klimakteriet kan tandlossningen bland kvinnor förvärras. Om teorin är riktig skulle receptorspecifik östrogenersättning kunna bli en behandling vid parodontit i framtiden.

Men samtidigt är kunskapsluckorna om östrogen och dess roll vid olika sjukdomar stora och de studier som finns går inte att tolka på ett entydigt sätt. Det finns med andra ord ett stort behov av ökad kunskap kring östrogen, inte minst när det gäller tandlossning. För drygt tio år sedan gjordes upptäckten att det finns två östrogenreceptorer, ER alfa och ER beta. Den nya receptorn ER beta har dragit till sig stort intresse från forskarvärlden, men trots det är dess funktion till stora delar okänd.

Daniel Jönsson har i avhandlingen “The biological role of the female sex hormone estrogen in the periodontium” studerat hur östrogen uttrycks i bindvävsceller i rothinnan, så kallade PDL-celler, parodontalligamentceller. PDL-cellernas uppgift är att producera kollagen som fäster tänderna till benet och nedsatt funktion av dessa celler innebär att tänderna lossnar.
– Vi fann att PDL-cellerna främst uttrycker östrogenreceptor beta, men vi kunde inte hitta någon påverkan av östrogen när PDL-cellerna producerar kollagen. Det var en viktig upptäckt eftersom vi vet att östrogen ökar bildandet av kollagen i huden vilket gjort att många forskare dragit slutsatsen att samma mekanism skulle ske i rothinnan.

Östrogen påverkade inte heller DNA-syntesen, men de fann indikationer på att östrogen kan sänka energimetabolismen inne i cellerna. Det är i dag för tidigt att dra några slutsatser kring dessa fynd, men de bidrar till att öka kunskapen om östrogen.

Parallellt med studierna kring östrogen kartlades också hur PDL-cellen påverkas vid en inflammation som leder till tandlossning.
– Vi kartlade systematiskt hur PDL-cellen påverkas av bakterieprodukter och vilken roll PDL-cellen kan ha vid en inflammatorisk process, säger Daniel Jönsson som tillsammans med en forskargrupp kommer att fortsätta studera östrogen.
– Vi har funnit att östrogen har en påverkan vid tandlossning, men exakt hur detta sker vet vi inte. Men vad som står allt mera klart är att östrogen är inflammationsdämpande.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Daniel Jönsson via e-post daniel.jonsson@od.mah.se eller på telefon 070/48 30 346.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera