Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 juli 2007

Mobilen som känner igen orden på formen

Slut med tumtryckandet på en trång knappsats. Slut med pennduttandet på en överkänslig touch-screen. Den avancerade mobilen blir bra mycket lättare att använda när man kan skriva in texten med några snabba penndrag.

Mobila apparater innehåller allt större datakraft och lagringskapacitet. Mobiltelefoner kan visa film, spela musik och erbjuda nätsurfande i full skala. Men användbarheten begränsas av den ineffektiva kommunikationskanalen mellan användaren och elektroniken. Nu presenteras en lösning där datorn känner igen orden på deras geometriska form.

Per Ola Kristensson, doktorand vid Linköpings universitet och nu verksam vid University of Cambridge, har skrivit en avhandling i datavetenskap som kan beskrivas som pennans återkomst i textproduktion. Efter att under 1900-talet ha utkonkurrerats av det klassiska tangentbordet kan den nu återta sin position.

Men alla som prövat att skriva mer än några ord på en touch-screen med existerande teknik vet att det gränssnittet inte är optimalt. Minsta slarv eller stavfel avvisas av systemet. Ett alternativ är “shape writing”. De punkter man berör med pennan bildar hörnen i en figur som är specifik för varje tänkbart ord. Genom att jämföra med en inprogrammerad ordbok kan datorn registrera det mest sannolika ordet, även om det inte är helt korrekt skrivet.

Ännu bättre blir metoden om användaren slipper lyfta pennan mellan varje bokstav, på samma sätt som skrivstil och stenografering flyter smidigare än textning. Datorn känner igen ordmönstret även om pennan dras över många irrelevanta bokstäver på tangentbordet. Programmet jämför med mönstren för alla ord i ordboken. I Per Ola Kristenssons studie har ordböcker med drygt 55 000 ord använts.

Inlärningstest visar att nybörjare snabbt uppnår effektivitet med det nya sättet att mata in text. Efter 35 minuter hade de i genomsnitt nått en hastighet av 25 ord i minuten och en felnivå under 1 procent. Efter ett accelererat inlärningsexperiment kunde försökspersonerna felfritt skriva av en mening i genomsnitt snabbare än 45 ord per minut. Den flinkaste deltagaren klarade detta med en hastighet av 99 ord per minut.


Avhandlingen Discrete and continuous shape writing for text entry and control lades fram vid Linköpings universitet 8 juni.

Kontaktinformation
Per Ola Kristensson nås på +44 1223 764164 (kontoret, Univ. Cambridge, UK), 070-5825269 (mobil), kristensson@gmail.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera