Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 juli 2007

Ögonrörelseterapi aktiverar REM-systemet

Behandlingsmetoden EMDR – så kallad ögonrörelseterapi – mot posttraumatisk stress (PTS) har länge varit omdiskuterad. Men en ny studie från Karolinska Institutet visar nu att metoden troligen aktiverar REM-systemet, vilket underlättar för patienten att bearbeta de plågsamma minnena.

– Vi vet att EMDR fungerar bra som behandling vid posttraumatisk stress, säger docent Hans-Peter Söndergaard vid Institutionen för folkhälsovetenskap.

Studien är genomfört i samarbete med bland andra professor emeritus Töres Theorell och publiceras i senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Journal of Anxiety Disorders. Den visar att EMDR-behandling sannolikt fungerar genom att aktivera mekanismer som liknar REM-sömn, de perioder under sömnen då vi drömmer. Även det parasympatiska nervsystemet stimuleras av ögonrörelser, något som även det styrkar att ögonrörelserna har en annan effekt än den gängse behandlingen vid PTS.

– Det är det parasympatiska nervsystemet som är igång under vår REM-sömn och som hjälper oss att bearbeta plågsamma minnen i normala situationer, säger Hans Peter Söndergaard.

Behandlingen EMDR (eye movement desensitization and reprocessing) går i stora drag till så att patienten väljer ut den upplevelse/bild som är mest plågsam, beskriver hur den påverkar självkänslan samt var i kroppen den känns mest. Sedan framkallar läkaren ögonrörelser hos patienten genom att röra sina fingrar framför patientens ansikte. En mängd mätbara kroppsliga förändringar sker under dessa ögonrörelser.

Behandlingsmetoden har kritiserats av många men den aktuella studien bevisar att ögonrörelserna som ingår i behandlingen har tydliga effekter. Hans-Peter Söndergaard betonar dock att andra forskare har funnit liknande fysiologiska effekter i begränsade studier, men att den nu publicerade studien ger det bästa underlaget hittills för att testa olika hypoteser om behandlingens verkningsmekanism.


Publikation:
“Physiological correlates of eye movement desensitization and reprocessing”
Ulf Elofsson, Bo von Schéele, Töres Theorell, Hans Peter Söndergaard.
Journal of Anxiety Disorders, 3 juni 2007.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Docent Hans Peter Söndergaard
Mobil: 070-951 23 16
E-post: hans.peter.sondergaard@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95
Mobil: 070-224 38 95
E-post: katarina.sternudd

Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera