Tema

Klartecken för holdingbolagvid Växjö universitet

Växjö universitet har tidigare ansökt hos regeringen att få bilda ett holdingbolag i syfte att bedriva verksamhet inom ramen för Växjö Värnamo Biomass Gasification Centre (VVBGC). Nu har utbildningsdepartementet meddelat att regeringen gett sitt medgivande till att universitetet får bilda ett holdingbolag knutet till lärosätet

I en bilaga till regeringsbeslutet heter det bland annat att forskningens kontakter med näringslivet kan stärkas och förbättras genom holdingbolag knutna till universitet och högskolor. Forskningsprojekt som nått en sådan konkretionsgrad att kommersiell tillämpning kan förutses, kan överföras från universitetets och högskolornas reguljära organisation för forskning till holdingbolag och kan därigenom mer direkt inriktas mot kommersialisering.

Huvudprincipen bör vara att ett holdingbolag kan bildas efter förslag från berört eller berörda lärosäten. Holdingbolaget ska vara helägt av staten. Holdingbolaget kan i sin tur äga projekt- eller tjänstebolag, helt eller delvis. Staten anger i samband med bildandet av holdingbolaget förutsättningarna för bolagets verksamhet och kan tillskjuta startkapital.

Kontaktinformation
Johan Sterte, rektor, Växjö universitet, telefon 0476-420 46 eller 070-538 35 36, eller Jerker Persson, pressansvarig, 070-572 26 56

Klartecken för holdingbolagvid Växjö universitet

 lästid ~ 1 min