Artikel från Karolinska Institutet
5 juli 2007

Viktigt att stödja närstående till strokepatienter

Många närstående till strokepatienter riskerar försämrad psykisk hälsa. Det är därför viktigt att de snabbt erbjuds stöd för att orka ta hand om den som drabbats av en stroke.

– Vi behöver ett nationellt handlingsprogram med riktlinjer för hur ett sådant stöd bör utformas. Individuell hjälp kombinerat med ett stödprogram för grupper av närstående kan vara ett sätt att förebygga ohälsa samtidigt som det gör det möjligt för den strokedrabbade att bo kvar hemma.

Det säger sjuksköterskan Åsa Franzén-Dahlin, som nyligen disputerade vid Karolinska Institutet på en avhandling om livssituation och psykisk hälsa hos närstående till strokepatienter. Sammanlagt deltog cirka 250 patienter och närstående. Bland annat fann hon att kvinnor upplever sin situation svårare då deras män drabbats av stroke än män till strokedrabbade kvinnor. Det kan delvis bero på att kvinnor och män hanterar problem olika, att kvinnor är mer emotionellt inriktade medan män mer ser till praktiska problem som de försöker lösa, menar Åsa Franzén-Dahlin. Tidigare studier har också visat att män får mer stöd och hjälp än kvinnor i motsvarande situation.

– Bland de deprimerade strokepatienter som deltog i vår undersökning fann vi att de som drabbats av en djupare depression hade mindre fysiska handikapp än de som drabbats av en lättare depression. Ett annat fynd, som förvånade oss, var att det undervisnings- och stödprogram om stroke som vi genomförde visserligen gav de närstående ökade kunskaper men det påverkade inte deras psykiska hälsa. En viktig faktor för god psykisk hälsa var däremot allmänt välbefinnande och en god hälsa för övrigt.

Omkring 30 000 personer drabbas varje år av stroke i Sverige. Stroke kan orsaka olika grader av fysiska handikapp med känselbortfall, talsvårigheter, personlighetsförändringar och depression.

Avhandling: “Psychological health and life situation in spouses of stroke patients”, institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus.


För mer information kontakta:

Med dr Åsa Franzén-Dahlin
Tel:08-655 66 69
Mobil: 070-856 75 01
E-post: asa.franzen-dahlin@ds.se

Pressekreterare Sabina Bossi
Tel: 08-524 860 66
Mobil: 070-614 60 66
E-post: sabina.bossi@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och information medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera