Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 juli 2007

Varför köper vi så lite miljömärkta livsmedel?

Ekologiska och miljömärkta livsmedel står för endast 2,2 % av hushållens utgifter för livsmedel. Den låga siffran beror på att priset är högre, att konsumenterna upplever att kvaliteten är sämre och att det är svårt att hitta miljömärkt mat. Det visar Konsumtionsrapporten som Centrum för konsumtionsvetenskap, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet publicerat.

– Konsumenterna upplever att det är svårt att göra miljövänliga matinköp. Det är så många olika miljöeffekter och det är svårt att få information om dem. Skall man väga in både kemikalieanvändning, energiförbrukning och koldioxidutsläpp blir det alldeles för komplexa beslut att ta i mataffären på vägen hem. Här behövs ett bättre märkningssystem för att underlätta för konsumenterna, kommenterar professor Tommy Gärling, en av de forskare vars material ligger till grund för rapporten.

Konsumtionsrapporten är en ny rapportserie om vad de svenska hushållen konsumerar och hur konsumtionen förändrats. Förutom en översikt av offentlig statistik om hushållens utgifter innehåller rapporten fördjupande analyser, författade av konsumtionsforskare. Rapporten går att ladda ner på www.cfk.gu.se

Kontaktinformation
För mer information kontakta professor Tommy Gärling: 031-786 1881, 0708-33 54 11, tommy.garling@psy.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera