Tema

Fjärrstyrda robotar letar liv i varma källor i Arktis

Söndag 1 juli startar den 40 dagar långa polarforskningsexpeditionen AGAVE (Arctic Gakkel Vents Expedition), där man ska undersöka de varma utlopp från jordens inre, och bl.a. leta efter nya arter på 2-5000 meters djup under isen i Arktiska oceanen. Expeditionen med den svenska isbrytaren Oden utgår från Svalbard, och proverna ska tas med hjälp av tre nyutvecklade obemannade undervattensfarkoster med robotar, som fjärrstyrs genom den arktiska havsisen.

Forskarna tror att okända arter kan finnas i varma källor, sk. hydrotermala utlopp, vid Gakkelryggen. Gakkelryggen är en 55 miljoner år gammal bergskedja på Arktiska oceanens havsbotten, som sträcker sig från norra Grönland till Sibirien. Havet i området är ständigt täckt av is, och havsbotten har varit isolerat från andra ekosystem i minst 26 miljoner år. Man vet att där finns sprickor med magma som väller upp från jordmanteln, och för första gången ska man nu kunna undersöka vad dessa geiser-liknande utlopp i Arktis innehåller.

Undervattensfarkosterna och de flesta av forskarna kommer huvudsakligen från Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI), Massachusetts, USA. Isbrytaren Oden, besättningen,
expeditionsledningen och andra funktioner ombord kommer från Sverige. Forskarlaget ombord består av 30 deltagare från USA, Norge, Tyskland, Japan och Sverige. Till sin hjälp har de tre nya specialdesignade fjärrstyrda obemannade undervattensfarkoster (Puma, Jaguar och CAMPER), alla byggda på WHOI och till stor del finansierade av det amerikanska rymdorganet NASA. Robotarna/farkosterna har kostat omkring 450 000 USD per styck att utveckla och provkördes från Oden på 1300 meters djup under isen utanför Svalbard under en tio dagar lång testtur i maj-juni. Projektet ses som ett steg mot framtida undersökningar under isen på en av Jupiters månar, Europa. Undervattensfarkosterna är byggda för att kunna arbeta på ned till 5000 meters djup, och har olika ”arbetsuppgifter”; Puma mäter först mineralhalterna i vattnet för att hitta utloppen, Jaguar använder en kamera och ett avancerat ekolod för att skapa bilder av havsbotten på den aktuella platsen, och sist sänks CAMPER ned för att samla in och suga upp geologiskt och biologiskt material.

Ansvarig för forskningen ombord är geofysikern Robert Reves-Sohn från WHOI, och för utvecklingen av farkosterna står ingenjör Hanumant Singh, också från WHOI. Från Sverige deltar forskare och tekniker från Göteborgs och Stockholms universitet samt personal från Polarforskningssekretariatet.

AGAVE är ett av projekten inom det pågående Internationella polaråret 2007-2008 (IPY) som har fått fullt stöd från den internationella IPY-kommittén. Expeditionen kommer att kunna följas via Internet och möjlighet finns att ta del av rapporter och filmer från Oden dagligen. Webbplatsen “Dive and Discover” (www. divediscover.whoi.edu/) tar med elever och lärare på forskningsexpeditioner med läsvärda rapporter, medan projektet “Polar Discovery” (www.polardiscovery.whoi.edu) använder foton och telefonsamtal från Oden så att museibesökare och allmänhet får se och uppleva Arktis genom de deltagande forskarna. Expeditionen AGAVE avslutas i Tromsö 11 augusti.

Isbrytaren Oden ägs av Sjöfartsverket och chartras av Polarforskningssekretariatet. Sekretariatet, som är en myndighet under Utbildningsdepartementet, står för expeditionsledning, läkare och tekniskt/logistiskt stöd ombord. Sverige är, trots sin litenhet, ett framstående land inom den internationella polarforskningen och Polarforskningssekretariatet har numera möjlighet att bedriva tjänsteexport, dvs. att sälja kunskap, tjänster och resurser till utländska organisationer. Huvuduppgiften är dock att samordna svensk polarforskning som utförs av forskare vid svenska universitet och högskolor. AGAVE är en del av Polarforskningssekretariatets arktiska forskningsprogram
SWEDARCTIC under sommaren 2007. Mer information om SWEDARCTIC 2007 finns på www.polar.se/expeditioner/swedarctic2007. Där publiceras också rapporter och bilder från sommarens svenska polarforskningsexpeditioner.

Woods Hole Oceanographic Institution är en privat och oberoende organisation i Falmouth, Massachussets, USA, som ägnar sig åt marin forskning, teknisk utveckling och högre utbildning. Mer information ges på webbplatsen www.whoi.edu. Där finns också ett omfattande pressmaterial
om AGAVE att ladda ner, liksom mer information om och bilder på forskningen och farkosterna.

Kontaktinformation
Frågor om det svenska deltagandet besvaras av Sofia Rickberg, informationssekreterare på Polarforskningssekretariatet,
per e-post sofia.rickberg@polar.se, telefon 08-673 97 25 eller mobiltelefon
070-344 92 65.
Mer specifika frågor om forskningen eller farkosterna besvaras av Robert Reves-Sohn som är på isbrytaren Oden fr.o.m. lördag 30 juni (satellittelefonnummer lämnas av Sofia Rickberg på förfrågan) eller av Stephanie Murphy, ansvarig för forskningskommunikation på WHOI, per e-post: samurphy@whoi.edu.

Fjärrstyrda robotar letar liv i varma källor i Arktis

 lästid ~ 3 min