Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 juni 2007

Elektrisk spänning kan vara nyckeln till irritabel tarm

Många patienter med irritabel tarm har större skillnad i elektrisk spänning mellan insidan och utsidan av tunntarmen. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin. Upptäckten kan leda till nya behandlingar mot det vanliga syndromet.

När buksmärta, förstoppning, diarré och gasbesvär inte kan förklaras på något annat sätt har patienten irritabel tarm. Syndromet anses förekomma i mer eller mindre uttalad form hos 20 % av befolkningen i västvärlden.
– Syndromet är mycket svårt att diagnostisera eftersom vi först måste utesluta alla andra sjukdomar som har samma symptom. Det enda läkarna har att gå på idag är de symptombaserade kriterierna och det faktum att patienter med irritabel tarm har en känsligare tarm än andra, säger fysiologen Marie Larsson.

Avhandlingen öppnar för ett nytt sätt att identifiera patienter med irritabel tarm. Studierna visar att många av patienterna har en ökad skillnad i elektrisk spänning mellan tunntarmens insida och utsida.
– Man skulle alltså kunna mäta spänningsskillnaden över tarmväggen för att ta reda på om patienten har irritabel tarm. Det rör sig om en ganska enkel metod som är en vidareutveckling av vanlig manometri, säger Marie Larsson.

Vid manometri förs en kateter ner till patientens tunntarm. Genom att pumpa ner vätska genom katetern kan tarmens tryck mätas. Spänningsskillnaden över tarmväggen ger läkaren ett mått på hur aktiva nerverna i tarmväggen är.

Skillnaden i elektrisk spänning syns tydligast när tarmen drar ihop sig. Fenomenet kan bero på att de nerver som känner av tarmens sammandragningar är extra känsliga. Nerverna inom tarmväggen är sammankopplade i nätverk som förstärker sig själva, vilket gör att aktiviteten i nätverket kan bli väldigt hög.
– Det är möjligt att vår upptäckt också kan leda till en ny behandlingsprincip mot irritabel tarm. Kanske kan vi hitta läkemedel som kan lugna ner nervernas nätverk i tarmväggen, säger Marie Larsson.

I djurmodeller har forskarlaget kunnat se att en signalsubstans som kallas substans P är viktig vid överföringen av signalen inom tarmens nätverk. Forskningen är genomförd i samarbete med AstraZeneca.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi
Avhandlingens titel: Sensory and secretory responses to intestinal distension; implications for the pathophysiology of irritable bowel

Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Marie Larsson, fysiolog, telefon: 031-776 15 31, 070-787 47 14, e-post: marie.h.larsson@astrazeneca.com

Handledare:
Professor Henrik Sjövall, telefon: 031-342 19 20, e-post: henrik.sjovall@medfak.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera