Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 juni 2007

Viktigt att tro på sig själv när knäskada ska rehabiliteras

Det är viktigt att lita på sin egen förmåga när man ska träna upp sitt skadade knä. Patientens tilltro kan stärkas, bland annat genom att läkare och sjukgymnaster ger en positiv och realistisk beskrivning av behandlingen. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Skador på knäets främre korsband är särskilt vanlig bland fotbollsspelare. Varje år opereras 3000 svenskar för denna form av knäskada, men tidigare studier har visat att många aldrig blir helt bra i sitt knä trots operation.
– Vi visar med vår studie att patienter som har en stark tro på att de kommer att få tillbaka en stor del av funktionen i sitt knä får bättre resultat efter operationen, och dessutom att denna tilltro kan stärkas med hjälp av flera medvetna strategier, säger sjukgymnasten Pia Thomeé.

I studien ingår 210 patienter med skada på sitt främre korsband i knäet. Patienterna undersöktes med flera olika mätmetoder, bland annat ett helt nytt frågeformulär som mäter hur mycket patienten litar på sin egen förmåga att använda sitt knä både nu och i framtiden.
– Om man har hög tilltro till sin förmåga anser man sig kunna påverka sin hälsa till stor del och har mindre ont när man motionerar eller idrottar. När patienterna inleder sin rehabilitering är det överlag kvinnor, äldre människor och personer som sällan motionerar som har en lägre tilltro till sin egen förmåga, säger Pia Thomeé.

Patienter med en hög tilltro när rehabiliteringen inleddes ansåg sig betydligt oftare ha blivit helt bra i sitt knä jämfört med patienter med låg tilltro.

Avhandlingen visar att sjukgymnaster och läkare kan stärka patienternas tro på sig själva.
– Sjukgymnasten måste försöka få patienten att förstå hur korsbandsskadan och rehabiliteringen fungerar genom att beskriva omfattningen, innehållet och de olika delmålen för träningen. Det är också viktigt att patienten ställs inför lagom svåra utmaningar som han eller hon lyckas med och uppnår sina mål, säger Pia Thomeé.

Det är också viktigt att patienterna får se andra patienter lyckas med rehabiliteringen.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för ortopedi
Avhandlingens titel: Self-efficacy of knee function in patients with an Anterior Cruciate Ligament injury

Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Pia Thomeé, leg. sjukgymnast, telefon: 070-598 70 24, e-post: pia.thomee@orthop.gu.se

Handledare:
Docent Peter Währborg, telefon: 073-428 19 40, e-post: peter.wahrborg@gu.se
Professor Jón Karlsson, telefon: 070-579 87 55, e-post: jon.karlsson@orthop.gu.se
Docent Roland Thomeé, telefon: 070-598 70 23, e-post: roland.thomee@orthop.gu.se
Docent Mats Börjesson, telefon: 070-529 83 60, e-post: mats.borjesson@telia.com
Docent Bengt I Eriksson, telefon: 070-720 78 55, e-post: bengt.i.eriksson@vgregion.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera