Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 juni 2007

Motion stimulerar nybildning av hjärnceller

Motion ger en likartad effekt mot depression som antidepressiva läkemedel. Det har forskningen visat tidigare. Nu har Astrid Bjørnebekk vid Karolinska Institutet förklarat varför det kan vara så, nämligen att motion stimulerar produktionen av nya hjärnceller.

I en serie vetenskapliga rapporter har Astrid Bjørnebekk sökt de underliggande biologiska verkningsmekanismerna för varför motion kan fungera som terapi mot depression och även jämfört med farmakologisk behandling med ett SSRI-preparat.

Försöksstudierna gjordes på råttor. Resultaten visar att såväl motion som antidepressivt läkemedel ökar nybildningen av celler i ett område i hjärnan som är viktigt för minne och inlärning. Härmed bekräftar Astrid Bjørnebekks studier tidigare forskningsresultat samtidigt som hon föreslår en förklaringsmodell för hur motion kan ha antidepressiv effekt vid lätta till medelsvåra depressioner. Hennes studie visar också att motion är ett mycket bra komplement till läkemedel.

– Det intressanta är att effekten av antidepressiv behandling klart förstärks av yttre miljöfaktorer, säger Astrid Bjørnebekk.

Tidigare studier har visat att drogmissbrukare har sänkta nivåer av dopamin D2-receptorn i hjärnans belöningssystem. Det har spekulerats i att detta kan vara av betydelse för de depressiva symtom som missbrukare ofta lider av. De här råttstudierna visar att genetiska faktorer kan påverka hur yttre miljöfaktorer kan reglera nivåerna av dopamin D2-receptorn i hjärnan.

– Olika individer kan ha olika känslighet för hur till exempel stress sänker nivåerna av dopamin D2-receptorn. Detta skulle kunna ha en betydelse för varför vissa individer har lättare att utveckla depression än andra, säger Astrid Bjørnebekk.

Avhandling: “On antidepressant effects of running and SSRI: Focus on hippocampus and striatal dopamine pathways” Institutionen för Neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Ladda ner: http://diss.kib.ki.se/2007/978-91-7357-246-0/


För mer information, kontakta:

Med dr Astrid Bjørnebekk
Tel: 08-524 870 98
Mobil: 070-2380850
E-post: Astrid.Bjornebekk@ki.se


Pressekreterare Sabina Bossi
Tel: 08-524 860 66
Mobil: 070-614 60 66
E-post: sabina.bossi@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och information medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera