Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 juni 2007

2007-06-27UU och SLU bäst på att slussa studenter vidare till forskning

Uppsala universitet och SLU ligger i topp när det gäller att slussa studenter vidare från högskolestudier till en forskarutbildning. Det visar en färsk analys från Högskoleverket.

Uppsala universitet är i topp med 13.2 procent av studenterna som går vidare till forskning och SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) är hack i häl med 13.0 procent. Att studenter fortsätter till forskarutbildning beror på utbildningsutbudet snarare än på högskolans eller universitetets storlek.

Analysen visar också att SLU troligen kommer att öka sin andel studenter som går vidare till forskning till 14.1 procent de kommande åren, medan andelen vid Uppsala universitet väntas minska till 12.3 procent.

Jämfört med övriga universitet och högskolor är UU och SLU klart bäst. Lunds universitet kommer på tredje plats med 10.7 procent enligt Högskoleverkets analys. Vissa högskolor har mycket låg andel, under en procent, studenter som går vidare till forskarutbildning. Enligt analysen är detta beroende på det utbildningsutbud som erbjuds.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera