Artikel från Stockholms universitet
26 juni 2007

Stockholms universitet får rätt att ge den nya civilekonomexamen

I dag offentliggjorde Högskoleverket att Stockholms universitet är ett av de sex lärosäten, av totalt 23 sökande, som beviljats rätten att utfärda den nya civilekonomexamen.

– Vi erbjuder en utbildning med både bredd och djup och med god forskningsanknytning. Programmet är uppbyggt så att studenterna nischar sig först i ett senare skede av utbildningen, vilket borgar för att de har gedigna baskunskaper innan de väljer inriktning, säger Rolf Lind, studierektor vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet.

Företagsekonomi och nationalekonomi är utbildningens huvudämnen, och efter ett gemensamt basblock där även statistik och juridik ingår, kan studenterna fördjupa sig inom till exempel något av företagsekonomins huvudområden – finansiering, marknadsföring, management, redovisning – eller i nationalekonomi. Tanken är att programmet ska förbereda både för kvalificerat yrkesarbete, men också fortsatta studier på masters- eller forskarnivå.

Den nya utbildningen som ges med början från hösten, har anpassats till Bolognaprocessens examenskrav, Det innebär att civilekonomexamen ligger på avancerad nivå. Programmet skiljer sig på det sättet från utbildningar på grundnivå som leder till en kandidatexamen.

– Det nya civilekonomprogrammet är alltså inte en förlängning av den nuvarande ekonomlinjen, utan innehåller en hel del nya inslag. En viktig skillnad är att man under det fjärde året läser specialiserade kurser på avancerad nivå inom det ämnesområde man har valt under en termin, och sedan skriver ett sammanhållet examensarbete om 30 hp inom den inriktningen under den följande terminen. Det nya programmet är på det sättet både profilerat och innebär genom de avancerade kurserna under det sista året också en tydlig kvalitetshöjning, säger Rolf Lind.

Fakta om civilekonomexamen:
Den nya yrkesreglerade civilekonomexamen kom till efter ett regeringsbeslut och i dag kan alla högskolor och universitet ansöka om rätten att ge utbildningar som leder till denna. Alla yrkesreglerade examina prövas av Högskoleverket.
Källa: Högskoleverket, http://www.hsv.se

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta:
Rolf Lind, studierektor, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet, mobil 0708-16 26 64, e-post rolf.lind@fek.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera