Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 juni 2007

Någon minut extra hos läkaren ger mycket

Att ge patienten någon extra minut spelar stor roll för hur läkarbesöket upplevs. Det visar en ny studie som också pekar på att läkarens “ickeverbala” beteende spelar stor roll för hur patienter bemötts. Studien har nyligen publicerats i BMC Medical Ethics.

Kommunikation mellan läkare och patient är viktigt för effektiv hälso- och sjukvård. Tidigare studier har visat en stor andel missnöjda patienter som bland annat tycker att de fått otillräcklig information och att de känt sig kränkande eller stressigt bemötta. De allra flesta vill bli väl informerade och vill också ha inflytande på beslut om behandling. Detta innebär att patientens förståelse och medvetenhet om risker, fördelar och nackdelar bör stå i fokus i kommunikationen.

Forskarna har med hjälp av videoinspelningar studerat kommunikationen mellan åtta läkare och 21 barn med föräldrar som deltagit i en ljumskbråckundersökning inom öppenvården. Denna grupp valdes för att undersökningen omfattar intima delar av kroppen, alltså är ett etisk bemötande särskilt viktigt. Vidare är behandlingen oftast kirurgisk, vilket medför att tydlig information är viktigt. Syftet med studien var framför allt att finna “goda exempel” och man fokuserade speciellt på tidsåtgång, verbalt beteende och icke-verbalt beteende, såsom ögonkontakt, kroppshållning, fysisk kontakt och leenden. Beteendet gentemot såväl barn som förälder studerades. Detta relaterades sedan till om patienten blev välinformerad, fått respekt för sin integritet och haft inflytande över besluten.

Resultaten visar att besöken i genomsnitt tog tio minuter, och att det fanns ett klart samband mellan mer tid och positiv upplevelse av mötet. Speciellt gällde detta respekten för patientens integritet.

– Det är viktigt att påpeka att det inte handlar om massa extra tid, utan att någon extra minut spelar stor roll för det etiska bemötandet. De positiva konsekvenserna är därför sannolikt betydligt större än kostnaderna, säger Alina Rodriguez, psykolog och en av författarna.

Resultaten visar också att det icke-verbala beteendet spelade roll för etiken. Detta innebär att det genuina intresset hos läkarna “syns” och betyder något för hur denne informerar, respekterar patienternas integritet och inbjuder föräldrarnas delaktighet.

– Detta är viktig kunskap för både läkare, läkarstudenter och politiker. Det är bra att kunna visa på goda modeller. Kunskapen är också viktig för politikerna som försöker hålla ned kostnaderna och pressa läkare att träffa fler patienter på mindre tid.

Studien är ett samarbete mellan Centrum för bioetik vid Karolinska institutet och Uppsala universitet, institutionen för psykologi, institutionen för kvinnors och barns hälsa, institutionen för pediatrik, samt Örebro universitet.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Alina Rodriquez, tel: 018-471 79 80, 073-981 24 50, e-post: Alina.Rodriguez@psyk.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera