Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 juni 2007

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet får utfärda den nya civilekonomexamen

26 lärosäten i Sverige bedriver ekonomutbildning, 23 av dessa har ansökt hos Högskoleverket om rätt att få utfärda den nya civilekonomexamen. Idag offentliggörs Universitetskanslerns beslut vilket innebär att 17 av de 23 får avslag på sin ansökan. Endast sex lärosäten ansågs uppfylla kraven. De är: Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Växjö universitet.

– Det är mycket positivt att Högskoleverket på detta sätt tydligt markerar att kvaliteten på undervisningen är avgörande, kommenterar Gunilla Bornemalm-Jardelöw, prorektor på Handelshögskolan vid Göteborg universitet.

– Ett glädjande besked och ett kvalitetsbevis för den utbildning vi bedriver, säger Lennart Weibull, tillförordnad rektor vid Göteborgs universitet.

Bland Högskoleverkets bedömningskriterier finns lärarkompetens, lärarkapacitet och yrkesrelevans. Som exempel på det senare nämns (i rapporten “Examensrättprövning för civilekonomexamen”) för Handelshögskolans del partnerskapsarbetet, Handelshögskolans råd och den karriärplanering som studenterna erbjuds. Huvuddelen av de 17 avslagen baseras, enligt Högskoleverket, på bristande lärarkompetens inom de företagsekonomiska delområdena marknadsföring och redovisning.

– För att få utfärda civilekonomexamen ställs höga krav på bredd och innehåll i utbildningen, säger Carl Sundström, utredare på Högskoleverket.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:
Åsa Kultje, kommunikationschef
Handelshögskolan Göteborgs universitet
031-786 1443, 0709-22 66 85
asa.kultje@handels.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera