Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 juni 2007

Konsumtion viktig del i ungdomars liv

Om ungdomar är nöjda med sin tillvaro eller inte har till stor del att göra med om de är nöjda med sig själva, om de är nöjda med sina kläder och om de är nöjda med sin vikt. De två sista faktorerna är tydligt relaterade till konsumtion, vilket antyder att konsumtion är en viktig del i ungdomars liv.

En färsk avhandling av Hanna Hjalmarson vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS) visar hur nöjda ungdomar är med olika konsumtionsrelaterade områden och hur dessa områden samspelar med hur nöjda de är med tillvaron i allmänhet.

Samtliga tre faktorer som påverkar nöjdheten har undersökts närmare för att visa samspelet med ett antal konsumentbeteenden, närmare bestämt materiella värderingar, inställning till reklam, mottaglighet för social påverkan inför köp, kommunikation om konsumtionsfrågor i familjen, samt konsumtion av onyttiga livsmedel, läsvanor och tv-vanor.

− Vi som konsumenter använder produkter och varumärken för att få inflytande. Om vi lyckas med detta, vilket de flesta av de undersökta ungdomarna tycks göra, blir vi också nöjda med våra konsumtionsval, säger Hanna Hjalmarson.

− Undersökningen visar också att det finns intressanta skillnader mellan åldersgrupper och kön när det gäller konsumtion, säger Hanna Hjalmarson.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:

Hanna Hjalmarson, Centrum för konsumentmarknadsföring vid HHS
Tel: 08-674 79 39
Mobil: 076-8241349
E-post: Hanna.Hjalmarson@gi-ihr.su.se/ Hanna.Hjalmarson@hhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera