Tema

Rekryterare negativa till avidentifiering

Avidentifierade jobbansökningar kan användas som urvalsinstrument, men avidentifiering gör att det tar längre tid att rekrytera och majoriteten av rekryterare är negativa till metoden. Det visar en enkät IFAU gjort med rekryterare som deltagit i ett försök i Göteborgs stad.

De avidentifierade ansökningsblanketter som användes i Göteborgsförsöket verkar ha fungerat som urvalsinstrument och de flesta som rekryterat uppger att det varit möjligt att välja ut sökande till intervjuer. En tredjedel tror att avidentifierade ansökningar potentiellt kan öka chanserna för personer med utländsk bakgrund att kallas till intervju och få arbete, få (5 %) uppger dock att det i hög grad påverkat vem de själva anställt. Majoriteten är negativ till den metod som användes: längre rekryteringsprocess och alltför begränsad information om de sökande är några synpunkter som lyfts fram. Många rekryterare som jobbat praktiskt med metoden uppger att försöket gjort dem mer negativa till avidentifierade jobbansökningar. För att öka acceptansen behövs troligen metoder som förhindrar att rekryteringsarbetet tar längre tid.

Svårt att behålla en anonym rekryteringsprocess
Det har bitvis varit svårt att få de sökande att fylla i de avidentifierade ansökningsblanketterna. Personal har arbetat med att skapa blanketter av traditionella ansökningar eller avidentifiera de blanketter som trots allt innehöll identitetsbärande uppgifter. Det har dock inte alltid fungerat och rekryteraren har ibland fått ”anonyma” ansökningsblanketter som t ex innehåller uppgift om utbildningsort eller vilka språk den sökande talar. Att den sökande tar direktkontakt med rekryteraren, eller att rekryteraren känner till vissa sökande är andra saker som har bidragit till att det varit svårt att hålla processen anonym.

144 avidentifierade rekryteringar i Göteborgs stad
Göteborgs stad har genomfört ett försök med avidentifierade ansökningar vid rekrytering till kommunala tjänster i tre områden (Centrum, Kortedala och Kulturförvaltningen) under oktober 2004 – juni 2006. Totalt genomfördes 144 rekryteringar inom bl a förskola, äldreomsorg och socialtjänst och försöket är det största i sitt slag. IFAU har som ett första steg i en längre uppföljning intervjuat och gjort enkäter med chefer och tjänstemän som rekryterat i försöksområdena, samt i jämförbara områden. Ansökningshandlingarna studeras också.

Kontaktinformation
Rapport 2007:15 ”Avidentifierade jobbansökningar – erfarenheter från ett försök i Göteborgs stad” är skriven av Kristina Sibbmark som nås på telefon 018-471 70 92 eller via e-post: kristina.sibbmark@ifau.uu.se

Rekryterare negativa till avidentifiering

 lästid ~ 2 min