Tema

Blodprov kan visa hur allvarlig hjärnskada är

I framtiden kan kanske markörer i blodet hjälpa läkare avgöra hur allvarlig en akut hjärnskada är. Patienter med hög koncentration av ett särskilt hjärnprotein i blodet utvecklar oftare kvarstående handikapp. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

I studien ingick 116 strokepatienter och 59 patienter som fått svåra hjärnskador efter en olycka. I det akuta skedet togs blodprover på patienterna varje dag. Ett år senare följdes patienterna upp.
– Den grupp av patienter som hade normala koncentrationer av ett protein som kallas GFAP i akutskedet hade ett år senare mindre grad av handikapp jämfört med den grupp patienter som hade höga koncentrationer. Däremot gick det inte att utifrån ett förhöjt värde förutsäga hur en enskild patient skulle komma att klara sig, säger läkaren Karin Nylén.

Strokepatienterna i studien hade fått en form av stroke som kallas subaraknoidalblödning. Många av patienterna var medvetslösa eller vårdades i respirator på intensivvårdsavdelning. Röntgenbilder visade att patienter med höga nivåer av proteinet i sitt blod även hade tydliga förändringar i hjärnan.

Det är första gången forskning visar att hjärnproteinet GFAP kan mätas i blodprov. I tidigare studier har alla prover tagits från ryggvätska.
– Det återstår fortfarande mycket forskning innan vi kan börja ta blodprov på patienter för att mäta GFAP, men vi är ett steg närmare nu när vi vet att det är möjligt att använda blodprov. Det är så mycket enklare än ryggvätskeprov, säger Karin Nylén.

Tidigare forskning har visat att man kan uppmäta förhöjda koncentrationer av ett annat protein som kallas S100B i blodet, men det finns nackdelar med att använda detta protein som markör.
– S100B finns inte bara i hjärnan utan också i andra organ i kroppen och om patienten samtidigt har ett brutet ben visar förhöjda nivåer inte nödvändigtvis hjärnskada. Det är därför vi letar efter andra ämnen som kan användas som markör, säger Karin Nylén.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering
Avhandlingens titel: Studies of biochemical brain damage markers in patients at a neuro intensive care unit

Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Karin Nylén, leg. läkare, telefon: 031-342 10 00, e-post: karin.nylen@neuro.gu.se

Handledare:
Docent Lars Rosengren, telefon: 031-342 21 14, e-post: lars.rosengren@neuro.gu.se

Blodprov kan visa hur allvarlig hjärnskada är

 lästid ~ 2 min