Tema

Äldrevård kräver samarbete

Väl fungerande samarbete mellan hemtjänst och hemsjukvård är en mycket viktig faktor för hög kvalité inom äldrevården. En ny avhandling från Handelshögskolan i Stockholm (HHS) visar att väl fungerande samarbeten bygger på en tydlig strategi för att få upp betydelsen av samarbete på agendan.

Det handlar om att inrätta insatsgrupper där chefer från både hemtjänst och hemsjukvård möts och diskuterar samarbetsfrågor. Det handlar också om att införa möten mellan vårdbiträden och sköterskor och riktlinjer för vem som gör vad i pensionärernas hem.

− Slutligen behövs det tydliga mål för samarbeten, mål som mäts och följs upp. Jag har visat att sådana förändringar av styrningen leder till positiva effekter på samarbetet mellan hemtjänst och hemsjukvård och därmed en bättre fungerande äldrevård, säger Kalle Kraus som skrivit avhandlingen.

En annan viktig slutsats i avhandlingen rör konflikten mellan standardisering och flexibilitet i äldrevården. I avhandlingen intervjuas chefer för hemtjänsten och hemsjukvården såväl som vårdbiträden, undersköterskor och distriktssköterskor för att få fram olika perspektiv på hur äldrevård bör utföras.

− Ledningens styrning går ut på att standardisera äldrevården genom att förutbestämda biståndsbeslut ska styra vad som utförs hos pensionären. Vårdbiträdena och sköterskorna å andra sidan förespråkar vikten av att vara flexibel i pensionärernas hem och att varje pensionär är unik med behov som skiljer sig från dag till dag, säger Kalle Kraus.

I avhandlingen föreslås flera åtgärder för att minska konflikten mellan standardisering och flexibilitet. Ett sätt är att införa ospecificerad tid i biståndsbesluten som komplement till de redan existerande specifika uppgifterna. På så sätt ges vårdbiträdena en viss frihet att vara flexibla för pensionärernas unika behov.

Kalle Kraus för också fram ett nytt sätt att se på effektivitet i äldrevården.

− Genom att göra en uppdelning i aktiviteter som utförs utan interaktion med pensionären, exempelvis tvätt, och aktiviteter som utförs i interaktion med pensionären, exempelvis promenad, kan arbetet kan bli effektivare utan att pensionärernas vård försämras.

Kalle Kraus avhandling “Sven, inter-organisational relationships and control, a case study of domestic care of the elderly” kan beställas genom Ekonomiska forskningsinstitutett vid HHS via e-post, efi@hhs.se.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:

Kalle Kraus, ekonomie doktor vid HHS
Tel: 08-736 93 22
Mobil: 070-525 43 53
E-post: kalle.kraus@hhs.se

Äldrevård kräver samarbete

 lästid ~ 2 min