Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 juni 2007

Stor satsning på svenskt nätverk för utredning av trafikolyckor

Fordonsindustrin, Vägverket, Chalmers, Sahlgrenska akademin och sjukvården satsar nu tillsammans på en gemensam databas för trafikolyckor. Syftet är en långsiktig nationell verksamhet med ett effektivt och nyskapande arbetssätt för olycksutredningar.

Den unika satsningen “INTACT” ska genom samverkan mellan parterna samla in och djupanalysera olycksdata från alla delar i trafiken – människa, fordon och väg. Likaså innefattas alla faser i olyckan – före, under och efter krocken.

– På så vis samlas mer kunskap om varför olyckor sker samt hur personskador uppstår i verkliga olyckor, för att kunna förebygga att människor skadas i trafiken, säger John-Fredrik Grönvall, projektledare för INTACT.

Insamling och analys av olycksdata pågår redan inom olika forskningsprojekt och inom respektive företag. En finess med INTACT är att genom samverkan lagra information om en olycka på ett ställe, för att kunna analysera den på ett djupt kvalitativt plan.

INTACT startade i början av 2007 och har inledningsvis finansiering med 30 miljoner under tre år från forskningsprogrammet IVSS samt fordonsindustrin.

– Första året ska vi främst ägna oss åt att utveckla nya metoder för att effektivisera datainsamlingen, bland annat kommer vi att undersöka möjligheten att använda data som loggas via teknisk utrustning i fordon och vägmiljö, säger Helen Fagerlind från Chalmers, som är operativ projektledare.

Till en början samlas data in från sydvästra Sverige. Tanken är också att inom projektet förbereda för datainsamling på ytterligare två-tre platser i landet.

INTACT drivs som ett projekt inom SAFER, ett kompetenscentrum för fordons- och trafiksäkerhetsforskning, som är knutet till Chalmers med 20 parter från akademin, näringsliv och myndigheter. SAFER invigdes för ett år sedan.

Fakta:
INTACT – Investigation Network and Traffic Accident Collection Techniques, är en gemensam satsning mellan sju parter: Autoliv, Chalmers, Saab Automobile, Sahlgrenska akademin, Volvo Personvagnar, Volvo Lastvagnar och Vägverket. Samtliga parter är knutna till SAFER.

IVSS – Intelligent Vehicle Safety Systems – är ett nationellt forskningsprogram med flera parter.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
John-Fredrik Grönvall, Projektledare
Volvo Personvagnar,
Tel: 031-325 4169
jgronval@volvocars.com

Helen Fagerlind, Operativ projektledare
Chalmers tekniska högskola,
Tel: 031-772 3613
helen.fagerlind@chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera