Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 juni 2007

Sveriges län och kommuner rankas i nytt kreativitetsindex

Den kreativa klassen driver den regionala ekonomiska utvecklingen. Mångfald och tolerans skapar förutsättningar för långsiktig tillväxt i en värld med konkurrerande regioner. Det visar rapporten “Sweden in the Creative Age” – ett nytt kreativitetsindex för svenska län och kommuner som idag presenteras av forskare på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet i samarbete med Richard Floridas Creativity Group Europe. I rankingen över län toppar Stockholms län, Uppsala län, Skåne län, Västra Götalands län och Östergötlands län.

Rapporten “Sweden in the Creative Age” analyserar Sverige utifrån vikten av Talang, Teknologi och Tolerans för regional ekonomisk tillväxt. Metoden utgår från den amerikanske professorn Richard Floridas 3T för ekonomisk tillväxt.

– Det är tydligt att den geografiska storleken och förmågan att attrahera och utveckla sina resurser skapar ett fåtal regionala tillväxtmotorer, säger Ekonomie doktor Patrik Ström, projektledare för forskningsrapporten på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

– Ser man på utvecklingen över tid placerar sig även Västerbotten bra vilket tyder på en fördelaktig positionering inför framtiden.

Rankingen för kommuner toppas av Södertälje. Det är främst teknologi- och toleransmåtten som ger detta resultat.

– Södertälje verkar dra nytta av sin geografiska lokalisering, sin teknologibas och sitt aktiva arbete med mångfald och integration, säger Evelina Wahlqvist, doktorand och en av forskarna bakom rapporten.

I Sverige räknas 35 procent av den yrkesarbetande befolkningen till den så kallade kreativa klassen, vilket är högt internationellt sett. Den kreativa klassen innefattar yrkesgrupper som aktivt arbetar kreativt; från artister, konstnärer och designers till forskare, konsulter och organisationsledare. I storstadsområdena ligger siffran på 40-50 procent. Framtida tillväxt handlar i hög grad om att attrahera kreativa och talangfulla individer.

– Sverige ligger väl till i internationella jämförelser, men det finns utmaningar. Det är viktigt att arbeta aktivt med att utveckla och stärka den internationella konkurrenskraften för de främsta regionala tillväxtmotorerna, och samtidigt stärka kopplingarna till övriga delar av landet. Det kräver ett genomtänkt arbete innefattande alla delar av talang, teknologi och tolerans. Ytterligare en utmaning ligger i att i högre grad tillvarata de möjligheter det innebär att fler utländska personer söker sig till Sverige. Här finns mycket kvar att göra, avslutar Patrik Ström och Evelina Wahlqvist.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:
Patrik Ström
patrik.strom@geography.gu.se
031-7861404

Evelina Wahlqvist
evelina.wahlqvist@handels.gu.se
031-7861384

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera