Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 juni 2007

Mat, råvaror och energi: En kunskapsresa i Linnés anda

Nyttan med naturen och dess invånare påpekades ständigt av Carl von Linné. Det är också fokus för den bok som tagits fram av Formas i samarbete med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien samt Sveriges lantbruksuniversitet. Hur ser Linnés efterföljare, dagens forskare, på utvecklingen och våra möjligheter att hållbart förvalta skogen, marken och havet? Vilka utmaningar står den gröna sektorn inför idag – i Sverige och globalt? 23 av Sveriges främsta forskare tar oss med på en kunskapsresa i Linnés anda!

Naturen är under press världen över, arter hotas och försvinner i ökande takt, och ekosystemen utarmas allt mer. Vår moderna livsstil är en starkt bidragande orsak till detta och resultatet påverkar oss alla, men framförallt fattiga människor i tredje världen. Vad krävs för en långsiktig hållbar utveckling och förvaltning av naturresurserna? Hur ser balansen ut mellan naturvärnsperspektivet och produktionsperspektivet? Världens befolkning har fördubblats sedan 1960-talet. Fortsätter befolkningsökningen är vi nio miljarder år 2050, som alla behöver mat, råvaror och energi. Hur kan vi dela och fördela resurserna och förvalta dem hållbart?

I år firar vi trehundraårsjubileet av Linnés födelse. För vetenskapsmannen Linné var kunskapen om naturresurserna och människans utnyttjande av naturen grunden för framsteg och ekonomisk konkurrenskraft. Linné var också jordbruksreformator med stort inflytande när det gällde att modernisera svenskt jordbruk. Han beskrev i detalj hur landsbygdens människor levde, vad de åt, hur de odlade sin mat och tog hand om sina djur.

I dag, liksom på Linnés tid sätter vi vår lit till naturen och till vetenskapen för att lösa miljö- och utvecklingsfrågor. På Linnés tid talade man om kretslopp och naturhushållning, “naturens ekonomi”, det vi i dag kallar bioresurser och ekosystemtjänster, det vill säga naturens gratistjänster, det som naturen gör till nytta för människan, som havets förmåga att producera fisk, luft- och vattenrening, pollinering av grödor m m.

Boken handlar om hur Linnés efterföljare, dagens forskare, ser på utvecklingen. Hur hållbar är vår användning av skogen, marken och havet? Vilka är dagens utmaningar för den gröna sektorn, utifrån ett svenskt och globalt perspektiv?

Redaktör för boken är Monika Starendal, vetenskapsjournalist.
Boken kostar 298 kr inkl moms och beställs på www.formas.se eller i bokhandeln. För recensionsex. Maria Guminski, maria.guminski@formas.se 08-775 40 08.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Monika Starendal, mstarendal@bostream.nu
Emilie von Essen, Forskningsrådet Formas, eve@formas.se, tel 08-775 40 38, 0733 50 31 61

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera