Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 juni 2007

Ägarstruktur och diversifiering påverkar investmentbolagsrabatten

Vad är det som driver den så kallade investmentbolagsrabatten och finns det någon möjlighet för företagen att påverka den? Tomas Hjelströms avhandling från Handelshögskolan i Stockholm (HHS) handlar om förklaringar till investmentbolagsrabatten i Sverige och Storbritannien.

Värdering av investmentbolag och investmentbolagsrabatten är ett återkommande ämne i affärspressen. Avhandlingen visar att ägarstrukturer och diversifiering är det som påverkar rabatterna mest.

En koncentrerad ägarstruktur, formellt inflytande, särskilt med aktier med rösträttsskillnader, förefaller öka rabatten. Bred diversifiering verkar dock inverka negativt på värdet av investmentbolagen eftersom individer har olika uppfattning om värdet på enskilda aktier.

− Beträffande diversifiering så måste portföljen vara kraftigt koncentrerad för att minska rabatten, säger Tomas Hjelström. Diversifiering är negativt för värdet om det inte är så att investmentbolaget är ägarmässigt kontrollerat av en begränsad grupp av individer. Diversifieringens inverkan på rabattens storlek är med andra ord beroende av ägarstrukturen.

Investmentbolagens lönsamhet är dock av marginell betydelse för rabattens storlek.

− Följaktligen är det de långsiktiga och strategiska inriktningarna och ägarstrukturerna i investmentbolagen som har störst inverkan på rabatterna.

Tomas Hjelströms avhandling “The Closed-End Investment Company Premium Puzzle” kan beställas från Ekonomiska Forskningsinstitutet vid HHS via e-post, efi@hhs.se.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Tomas Hjelström, forskare vid HHS
Tel. 08-736 93 21
Mobil: 070-324 99 93
E-post: tomas.hjelstrom@hhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera