Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 juni 2007

Nya möjliga läkemedel mot herpes simplexvirus

Flera nya substanser har identifierats som potentiella läkemedelskandidater mot herpes simplexvirus. Substanserna hindrar viruset från att fästa till cellen och några av dem kan till och med döda viruset. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Mer än hälften av alla svenskar bär på viruset herpes simplex. Viruset ligger vilande i kroppen men blommar ibland ut och orsakar då blåsor och sår runt munnen. I sällsynta fall kan viruset gå upp i hjärnan och orsaka hjärninflammation eller hjärnhinneinflammation. Det finns även en annan typ av herpesvirus som ger genitala blåsor.
– De läkemedel som finns tillgängliga idag stoppar virusets förökning inne i den infekterade cellen. Vi har undersökt substanser som istället kan hindra viruset från att fästa till och ta sig in i cellen. Det är ett nytt sätt att tackla problemet, säger mikrobiologen Maria Ekblad.

En av de testade substanserna kallas PI-88. Substansen liknar den inbindningsmolekyl som viruset vill fästa till på cellytan och viruset luras att binda till dessa molekyler istället.
– Vi har även studerat en vidareutvecklad variant av denna substans och ytterligare två substanser som dessutom har förmågan att inaktivera herpes simplexviruset. Substanserna är mycket lovande för fortsatt utveckling av nya läkemedel mot herpes simplexvirus, säger Maria Ekblad.

Eftersom försöken gjorts i cellodling återstår mycket forskning innan fynden kan resultera nya läkemedel. Tidigare har andra liknande läkemedelskandidater som fungerat väl i cellodling inte alls gett samma resultat i djurstudier eller i försök på patienter. Ett problem har varit att molekylerna varit förhållandevis stora med negativ laddning, vilket har gjort det svårt för substanserna att tas upp av kroppen och nå de virusinfekterade cellerna. Bindningen mellan viruset och substansen är dessutom ofta relativt svag och kan brytas om andra proteiner finns i närheten.
– Därför vill vi gå vidare med kandidater som antingen binder ordentligt till viruset eller som förstör virusets yta. En substans med dessa egenskaper är dessutom lämplig att använda för förhindring av smittspridning av sexuellt överförbara sjukdomar som herpes, säger Maria Ekblad.

Avhandlingen visar också på två olika mutationer i herpes simplexvirus som gjorde att virusen blev resistenta mot substansen PI-88.
– I de två olika virustyperna fanns mutationer i olika gener, vilket kan innebära att herpes simplexvirus typ 1 och typ 2 använder olika ytproteiner för inbindning till cellen. Det kan vara av intresse för att förklara skillnader mellan de två virustyperna, säger Maria Ekblad.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar
Avhandlingens titel: Anti-herpes simplex virus activities of sulfomannan oligosaccharide PI-88 and disulfated cyclitols

Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Maria Ekblad, mikrobiolog, telefon: 031-342 46 63, 070-444 67 06, e-post: maria.ekblad@microbio.gu.se

Handledare:
Docent Edward Trybala, telefon: 031-342 47 44, e-post: edward.trybala@microbio.gu.se
Professor Tomas Bergström, telefon: 031-342 47 35, e-post: tomas.bergstrom@microbio.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera