Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 juni 2007

Kväveutsläpp ökar kolbindning

Ökad tillgång på kväve ökar inbindningen av kol i de boreala skogarna, visar bland andra SLU-forskaren Achim Grelle i den ansedda tidskriften Nature som publiceras den 14 juni.

När skog växer binds kol in i träden och därmed minskar halten av koldioxid i luften. Mänskliga aktiviteter såsom gödsling av jordbruksmark och förbränning av biomassa och fossila bränslen gör att halten av kväve i atmosfären stiger. Eftersom tillgången på kväve i de flesta fall begränsar trädens tillväxt i de boreala skogarna så ökar tillväxten när mer kväve släpps ut i atmosfären. Det innebär att fastläggningen av kol i den växande skogen ökar om kvävehalten i luften ökar.

Forskarna visar att mänskliga aktiviteter har en direkt påverkan på fastläggningen av kol, såväl direkt genom brukande av skogen som indirekt genom kväveutsläpp. Resultaten kan komma att förändra såväl den framtida skogsskötseln som förståelsen för kol- och kvävebalanserna i de boreala skogarna.

I en kommentar till artikeln, publicerad i samma nummer av tidskriften Nature, stödjer professor Peter Högberg, SLU, resonemanget men framhåller att i områden som är kvävemättade, till exempel tätortsnära skogar, kan ökad kvävetillförsel medföra bland annat läckage av kväve och förändringar i vegetationen.

Kontaktinformation
Achim.Grelle@ekol.slu.se, 018-67 25 55

Peter.Hogberg@sek.slu.se, 090-78 68 353

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera