Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 juni 2007

Förändringar kan göra det svårare för barn att bli torra

Ju fler förändringar ett litet barn har i sitt liv desto svårare kan det vara att sluta använda blöja. Både att börja förskola eller ha syskon som blir sjukt kan påverka hur bra potträningen går, men att få ett nytt syskon betyder mest. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

I studien följdes 59 friska tre månader gamla spädbarn i Göteborg upp i skolåldern. Hur barnen kissade observerades under så normala förhållanden som möjligt.
– Små barn kissar ofta och dessutom ofta ofullständigt. Vi har kunnat se att urinblåsans förmåga både att lagra urin och att tömma urin framförallt förbättras under barnens tre första år, säger uroterapeuten Ulla-Britt Jansson.

Redan vid tre månaders ålder kissar barn oftast när de är vakna. Studien tyder på att blåsfunktionens utveckling är en mognadsprocess som förmodligen kan påverkas.

Barn är i genomsnitt drygt tre år gamla när de inte längre behöver ha blöja på dagen och mellan fyra och fem år när de inte behöver någon blöja alls.
– Potträning är ett känsligt ämne som ingen talar om. Föräldrar jämför sina barn med andras och försöker få sitt barn att passa in i de outtalade normer och gränser som finns för när det inte längre är acceptabelt att ha blöja, säger Ulla-Britt Jansson.

Barnens föräldrar fick svara på frågor om olika händelser i barnens dagliga liv och hur dessa påverkade åldern då barnen kunde sluta använda blöja. Föräldrar till barn som nyligen blivit torra fick tala fritt om hur de upplever att det går till när ett barn slutar med blöja.

Avhandlingen visar att förändringar i barnets dagliga liv kan försvåra potträningen. Ju svårare barnet har att anpassa sig till en förändring desto svårare kan det vara att bli torr. Det handlar om vardagliga händelser, som att barnet börjar på dagis, mamma börjar arbeta igen eller syskon som får vara en tid på sjukhus. Den förändring som var mest associerad till en senare ålder för torrhet var att få ett syskon.
– Förändringar i dagligt liv kräver kraft även om förändringen är positiv. Det innebär att potträning inte är att rekommendera under pågående förändring i familjen. Familjen kan behöva stöd och råd när de kan börja med potträningen, vilka förutsättningar som då bör finnas och hur denna träning bäst går till, säger Ulla-Britt Jansson.

Avhandling för filosofie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Avhandlingens titel: Urinary bladder function and acquisition of bladder control in healthy children

Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Ulla-Britt Jansson, leg. sjuksköterska, uroterapeut, telefon: 031-343 59 41, e-post: ullabritt.jansson@vgregion.se

Handledare:
Docent Anna-Lena Hellström, telefon: 031-786 60 68, e-post: annalena.hellstrom@fhs.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera