Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 juni 2007

Övergrepp mot kvinnor skapar långt lidande

Mer än en fjärdedel av alla kvinnor har någon gång i livet varit utsatta för övergrepp. De flesta av dessa lider på något sätt av övergreppen, även lång tid efteråt, enligt en ny avhandling vid Linköpings universitet.

Uppgifterna är baserade på en studie med 4 150 kvinnor slumpmässigt utvalda ur befolkningsregistret i Östergötlands län. Resultaten redovisas i en doktorsavhandling vid avdelningen Genus och medicin av Lotta Samelius, psykolog och numera lärare vid Polishögskolan.

I studien undersöktes förekomst av fysiska, sexuella och psykiska övergrepp. Deltagarna fick besvara frågeformuläret Abuse screening inventory med konkreta frågor (t ex “Har någon någonsin slagit dig, bitit dig, försökt strypa dig eller kastat saker på dig så att du blivit mycket rädd?”).

Nära 20 procent av kvinnorna rapporterade fysiska övergrepp respektive psykiska övergrepp, och knappt 10 procent hade varit med om sexuella övergrepp.

– I mitt material kan man också se att de sexuella övergreppen, liksom fysiskt våld mot vuxna kvinnor, i de allra flesta fall hade begåtts av en närstående mansperson, säger Lotta Samelius.

De kvinnor som hade varit utsatta för övergrepp hade mer problem i form av depression, ångest och störd sömn, samt mer sjukskrivning under det senaste året. De hade oftare kroppsliga besvär som läkarna inte kunnat hitta någon orsak till än kvinnor som inte varit med om övergrepp. Kvinnor från övergreppsgruppen hade också i lägre utsträckning arbetat yrkesmässigt under det senaste året.

En mindre grupp av kvinnorna i studien fick sedan mer ingående frågor. De flesta av dessa hade inte polisanmält övergreppen. Mindre än hälften hade sökt professionell hjälp för sina problem. En tredjedel av de kvinnor som upplevt sexuella övergrepp hade aldrig tidigare berättat om övergreppen för någon.

En slutsats är att det är viktigt att underlätta för kvinnor att berätta om övergrepp, och därmed öka möjligheterna för dem att söka professionell hjälp.


Avhandlingen Abused women – health, somatization and posttraumatic stress lades fram 8 juni. Den är publicerad på LiU Electronic Press.

Kontaktinformation
Lotta Samelius 073-3220528, lotsa@imk.liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera