Artikel från Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 juni 2007

Nordiska folkhälsopriset går till Kirsten Lee

Nordiska folkhälsopriset 2007 går i år till Danmark och till Kirsten Lee, dr med och f.d. folkhälsochef för “Folkesundhed København”. Hon får priset för att hon på ett osedvanligt engagerat och dynamiskt sätt arbetat för att främja ett sunt och gott liv för Köpenhamnare i alla åldrar.

Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap NHV har på uppdrag av Nordiska ministerrådet delat ut det Nordiska Folkhälsopriset sedan 1989. Från 2001 finansierar Nordiska ministerrådet och NHV gemensamt prissumman som är på 50 000 SEK. Priset delas ut till en individ, organisation eller institution som gör en viktig insats för att förbättra folkhälsan i Norden.

Motiveringen till priset lyder;
Köpenhamns kommun samlade 2003 alla sina förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter i Folkesundhed København. Man har företagit ett stort systematiskt utvecklingsarbete för att främja ett sunt och gott liv för Köpenhamnare i alla åldrar. Detta arbete har drivits av en osedvanligt engagerad och dynamisk person med stor insikt i både folkhälsa och politiskt arbete, folkesundhedschef dr med Kirsten Lee.

Med en lång yrkeskarriär i folkhälsans tecken är hon en mycket värdig pristagare till Folkhälsopriset 2007. Målmedvetet och långsiktligt har Kirsten Lee varit verksam först som läkare och senare som politiker, alltid med samhällets bästa i sikte.

Hon har arbetat internationellt för WHO, Danska utrikesministeriet och som konsult för olika folkhälsoprojekt i Kenya och Sierra Leone. Hon har författat åtskilliga vetenskapliga artiklar och haft många varierande uppdrag; bland annat som chefsläkare för Rigshospitalet i Köpenhamn, ordförande i jämställdhetsutskottet, medlem i trafiksäkerhetskommissionen och i Folketinget. Hon har varit initiativtagaren till avskaffandet av barnagan i Danmark och fått utmärkelser som “Årets barnvän”. Hon har även deltagit i flera tv program och skapat många debatter.

Att hon utsågs till folkhälsochef för “Folkesundhed København” år 2003 var inte förvånande, någon mer lämplig kunde man knappast ha hittat. Redan 2005 hade Folkesundhed København varit i direktkontakt med över 25 000 av sina invånare och startat över 50 projekt. Genom fortsatt utbildning av folkhälsoinstruktörer når de idag ut till ännu fler.

– Jag är framför allt glad över framgångarna med att utbilda instruktörer med annan etniskt bakgrund och på så sätt även nå de viktiga invandrargrupperna, säger Kirsten Lee.

Hon har de senaste åren engagerat sig i Det Radikale Venstre, där hon är en av deras starka. Allt för att kunna påverka folkhälsoarbetet även ur ett politiskt perspektiv.

– Eftersom välfärdsproblemen ser annorlunda ut i dag är det viktigt att initiativ tas från många olika håll. Framför allt från politikerna, deras prioriteringar och beslut måste till för att nå målen för en bättre folkhälsa, säger Kirsten Lee.

Trots att hon idag gått i pension är hon ändå aktiv som ordförande i Sund by Netværket, ett WHO baserat projekt som sätter fokus på förebyggande och folkhälsobevarande åtgärder i kommunerna. I år är över 40 kommuner delaktiga i Danmark och fler är på väg in i projektet.

Folkhälsopriset delas ut i samband med de nordiska social- och hälsovårdsministrarnas årliga möte som i år hålls den 11-12 juni i Lahtis i Finland. Priset delas ut av ministermötets ordförande och Finlands omsorgsminister Paula Risikko.

För mer information kontakta:

Folkhälsopristagaren Dr med Kirsten Lee, mobiltelefon; +45 20201156 eller
E-mail Kirsten.Lee@regionh.dk

Susanne Lj Westergren
Informatör/Public Relation Officer
Telefon: +46 31 693 952
E-post: westergren@nhv.se
www.nhv.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera