Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 juni 2007

Myt, makt och möte: Ny avhandling om hur genus uttrycks genom skådespelarutbildning

Vad kan historien och traditionen ha för betydelse i dagens skådespelarutbildning? Vilken roll spelar myter om kön och konst? Vad rör sig i den "tysta", praktiska kunskap som är skådespelarens? Hur interagerar kropp och kön med kulturella symboler och metaforer? Det är frågor som Ulrika von Schantz analyserar i en ny avhandling vid Institutionen för musik- och teatervetenskap, Stockholms universitet.

– Min avhandling utgår ifrån teaterhistorien. Enligt historieskrivningen är teaterkonsten sedan länge dominerad av män, liksom skådespelarens “tysta”, praktiska kunskap har överförts från mästare till lärling. I skådespelarutbildningen samverkar vårt västerländska kulturarv med den klassiska dramatiken och skådespelarpraxis. Genus manifesteras genom tolkningar av kön, men också genom en praktik i mångfaldens tecken, säger Ulrika von Schantz. Kroppar tillskrivs egenskaper, “genusbestäms”, men kroppar lever också sina egna liv och spränger gränser för genusordningen. I skådespelarutbildning pågår ett intrikat och mångfacetterat växelspel mellan ett uppfyllande av genusordningen och ett motstånd till den.

– I skärningspunkten mellan teaterhistoria och modern teori, trend och tradition, konstnärliga ideal och den kommersiella marknaden möts olika former av myter och makt med betydelse för genus, säger Ulrika von Schantz. För att diskutera komplexiteten i genusskapandet har avhandlingsförfattaren speglat skådespelarutbildningen genom sina egna upplevelser, d.v.s. använt sig själv som verktyg.

I avhandlingen synliggörs genus genom ett förkroppsligande av observatörens inre och en materialisering av erfarenheterna i mötet med utbildningspraktiken. Här glider fiktion och verklighet i och ur varandra, medvetet och omedvetet samspelar och skuggor ur det fördolda tar gestalt – den “tysta” praktiska kunskapen talar genom genusobservatören.

Ulrika von Schantz försvarade sin avhandling “Myt, makt och möte – om ett genuskulturellt rotsystem betraktat genom en skådespelarutbildning” torsdagen den 7 juni 2007.

För ytterligare information kontakta:
Ulrika von Schantz, tfn 08-445 42 32, mobil 0735-251310, e-post Ulrika.vonSchantz@teater.su.se, uvschantz@gmail.com

För bild, kontakta universitetets presstjänst, e-post press@su.se, tfn 08-164090.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera