Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 juni 2007

Elektronmikroskop tar materialforskningen till en ny dimension

Idag invigs ett nytt centrum för elekronmikroskopi vid Stockholms universitet. Centret, som finansierats genom en donation från Wallenbergstiftelsen, består av fyra nya avancerade mikroskop med analysutrustning samt ett FIB-instrument för provpreparering till en kostnad av 30 miljoner kronor. Utrustningen, som blir Sveriges skarpaste på området, öppnar nya möjligheter när det gäller att se och dokumentera materials uppbyggnad inklusive defekter och elementfördelning på atomär nivå. Detta syftar till att öka förståelsen av sambandet mellan ny funktion hos materialet och dess atomära uppbyggnad.

– Svepmikroskopen är upp till 100 gånger mer effektiva än de vi hittills använt. För mig som har varit med sedan det första transmissionsmikroskopet började användas för strukturstudier inom oorganisk kemi vid institutionen i början på 1970-talet är det fantastiskt att se den utveckling som skett och de nya möjligheter som öppnar sig, säger Margareta Sundberg, professor i oorganisk kemi vid Institutionen för fysikalisk kemi, oorganisk kemi och strukturkemi.

Den nya utrustningen, som efter genomförd upphandling levererats från Japan, består av fyra nya mikroskop – två som avbildar genom så kallad TEM-teknik* och två så kallade SEM-mikroskop* samt en utrustning för provpreparering. Detta innebär att mikroskopen kommer att användas för frontlinje-forskning inom materialkemin både kring ytstrukturer och strukturavbildning på atomär nivå. Ett hett forskningsområde är studier av nano- och mesoporösa material samt nanopartiklar. Inom detta forskningsområde kommer de nya mikroskopen att få stor betydelse.

– Vi får även tillgång till ny utrustning för tomografi som har stor kapacitet när det gäller att ta tredimensionella bilder, ett vanligt användningsområde för dessa brukar vara inom medicinsk diagnostik och forskning. För oss kommer detta att innebära att ett nytt forskningsområde öppnar sig inom materialkemin. Vi kommer att kunna lokalisera nanopartiklar i tredimensionella objekt, säger Margareta Sundberg.

De nya mikroskopen kommer att användas både inom grundforskning och tillämpad forskning. För att på sikt trygga finansieringen av verksamheten kommer den även att vara tillgänglig för uppdragsforskning.

Vid invigningen idag deltar flera av landets ledande forskare inom kemi, universitetsledning, företrädare för Wallenbergstiftelsen liksom en av världens främsta experter på elektronmikroskopins område, professor Sumio Ijima.

Vid invigningen, som är öppen för media, finns möjlighet att se den nya utrustningen.

Fakta om Svepelektronmikroskop (SEM)*
Ett svepelektronmikroskop låter en stråle av elektroner svepa över ett föremål, varefter man detekterar elektroner som emitteras från ytan och med hjälp av dessa bygger upp en bild av ytan. Områden som är lutade i förhållande till strålen kommer ge upphov till fler elektroner än områden vinkelräta mot strålen, och genom att utnyttja detta bygger man upp sin bild.

Fakta om Transmissionselektronmikroskop (TEM)*
Transmissionselektronmikroskop bygger på genomlysning av provet med elektroner. För att detta ska vara möjligt måste provet vara mycket tunt, vilket också innebär en god upplösning. Eftersom tyngre grundämnen lättare absorberar elektroner än lättare kan TEM med fördel användas för att bestämma ett provs kemiska sammansättning.

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta:
Margareta Sundberg, professor, Institutionen för fysikalisk kemi, oorganisk kemi och strukturkemi, Stockholms universitet, tfn 08-16 12 55, mobil 0708-52 85 54, e-post marsu@inorg.su.se
Osamu Terasaki, professor i strukturkemi, Stockholms universitet, tfn 08-16 23 79, e-post
terasaki@struc.su.se

För bilder av forskarna, utrustningen eller invigningen kontakta: Tfn 08-16 40 90, e-post press@su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera