Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 juni 2007

Värden och normer påverkar våra attityder till miljöfrågor

Attityden till styrmedel på miljöområdet är mer positiv bland chefer i offentlig sektor än i det privata näringslivet. Och beslutsfattare i näringslivet lägger större vikt vid moraliska och miljömässiga värden som privatpersoner än de gör i sin yrkesroll. Det visar en ny avhandling i psykologi från Göteborgs universitet.- Värden och normer är viktiga för människors inställning till miljöfrågor, men de påverkar oss bara under vissa omständigheter, säger Andreas Nilsson.

Hittills har man haft liten vetenskaplig insikt om vad som ligger bakom människors reaktioner mot olika styrmedel inom miljöområdet, till exempel lagar och skatter. Genom att studera hur motiv som värden och normer påverkar våra attityder kan en mer mångsidig bild skapas av vad som avgör om människor är positiva eller negativa till olika styrmedel.

– Resultaten i avhandlingen pekar på att sammanhanget är avgörande för om attityder påverkas av mer moraliska ståndtaganden, säger Andreas Nilsson.
I försök att ändra människors beteende och attityder i en mer miljömässigt hållbar utveckling har styrmedel en avgörande betydelse. I många fall antas att människor generellt är negativa till åtgärder som kräver uppoffringar i form av ökade kostnader eller ändrade vanor.

Psykologisk forskning har dock visat att människors värden och normer kan påverka attityder och beteende i en miljövänlig riktning trots att vissa uppoffringar krävs av individen. Denna avhandling undersöker olika aspekter av hur människor reagerar på miljöstyrmedel genom att tillämpa psykologiska teorier om värden och normer.

I en delstudie i avhandlingen jämförs attityder till olika styrmedel mellan beslutsfattare inom offentlig och privat sektor.
– Inom offentlig sektor är man enligt undersökningsresultaten mer positiv till de undersökta styrmedlen än i den privata sektorn, fortsätter Andreas Nilsson. Studien visar också att miljövärden påverkar attityderna i den offentliga, men inte in den privata sektorn.

En annan delstudie undersöker betydelsen av yrkesrollen för hur miljövärden påverkar attityder.
– Resultaten visar att beslutsfattare inom den privata sektorn lägger mer tonvikt vid moraliska och miljömässiga värden i sin privata roll än i sin yrkesroll när de värderar olika styrmedel, säger Andreas Nilsson.
Sammantaget pekar studierna i avhandlingen på att kontexten är av största vikt för hur värden påverkar attityder inom miljöområdet allmänt och för acceptans av olika åtgärder specifikt. Kontexten kan vara i vilken i vilken roll man gör bedömningar, men också vilken typ av styrmedel det handlar om.

Avhandlingens titel: Psychological perspectives on environmental policy measures
Tid och plats för disputation: Fredagen den 15 juni 2007, kl. 10.00, Sal F1, psykologiska institutionen, Haraldsgatan 1, Göteborg

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare: Andreas Nilsson, tel. 031-786 1651
e-post: Andreas.Nilsson@psy.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera