Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 juni 2007

Svensk-japanskt projekt utvecklar snabb kontroll av bakterier i vatten eller livsmedel

Professor Thomas Laurell vid LTH, Lunds Tekniska Högskola, har fått ett anslag från Vinnova på 1,4 miljoner kronor. Han ska utforma en ny teknologiplattform för snabb kvalitetskontroll av livsmedel och vatten. Detta sker i nära samarbete med Tokyo University och Technology and Agriculture i Japan.

Thomas Laurell verkar vid Institutionen för elektrisk mätteknik, Avdelningen för nanobioteknik, där man avser att utveckla en metod att separera bakterier ur biofluider, vätskor i levande organismer.
Om man lyckas går det mycket lättare och snabbare att kontrollera kvaliteten på livsmedel och vatten jämfört med en vanlig bakterieodling som tar flera dagar. I stället hoppas man kunna ge ett provsvar efter någon timme – innan smittan hunnit sprida sig.
Tekniken grundar sig på den nanobioteknikplattform som Laurell och hans forskargrupp utvecklat för att med hjälp av ultraljud rena blod återvunnet under större operationer. Den kan nu även användas för att separera olika komponenter i blodet. Detta genom en kombination av Lundametoden och en ny metod för bakterieanalys utvecklad i professor Hideaki Matsukoas laboratorium i Tokyo.
Samarbetet siktar mot att kunna visa upp en prototypinstrumentering vid projektet avslutning om två år.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Thomas Laurell, epost: thomas.laurell@elmat.lth.se, tel: 046-2227540

Foton på Thomas Laurell kan förmedlas via Mats Nygren

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera