Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 juni 2007

Kommunikation minskar belastningsskador

Var femte anställd inom vården lider av belastningsskador. Genom att fokusera mer på att vägleda patienterna än att lyfta dem kan skadorna minskas. Val av fokus hänger samman med kunskap om den egna kroppen.

En ny studie från Karolinska Institutet visar att kunskap om den egna kroppen ligger till grund för det val av fokus vårdpersonal har när de flyttar sina patienter. Vårdpersonal som fokuserar på att lyfta patienter lider större risk att skadas än den som fokuserar på att försöka vägleda sin patient.

– Men på vårdutbildningarna får man nästan bara lära sig hur man lyfter människor, säger Kristina Kindblom-Rising, doktorand vid Karolinska Institutet och ansvarig för studien.

I studien som publiceras i tidskriften Ergonomics lät forskarna intervjua vårdpersonal om vad som gjorde att de förändrade eller inte förändrade sitt arbetssätt efter en kurs. Val av fokus hängde samman med personalens kunskap om kroppen och förmåga att kommunicera. Vissa fokuserade på själva flytten, andra på arbetstekniken och en tredje grupp fokuserade på att vägleda patienterna. Under kursen fick personalen flytta sig själva mellan säng och rullstol dels som friska, dels med imiterade funktionshinder i syfte att förstå och bli medvetna om rörelser, rörelsemönster och hur det känns att vara patient.

Vid kursens slut hade de flesta ändrat sitt sätt att arbeta. De som fokuserade på att flytta patientens kropp förändrade små rörelser. De som fokuserade på sin egen kropp planerade arbetet bättre och de som fokuserade på kommunikation lärde patienten att flytta sig själv.


Publikaton:
“Nursing staff’s perception of changes in patient transfer habits after a course – a phenomenological-hermeneutic study”.
Kristina Kindblom-Rising, Rolf Wahlström, Sirkka-Liisa Ekman
Ergonomics online 30 maj 2007

För mer information, kontakta:

Kristina Kindblom-Rising, doktorand
Tel: 08-524 833 56
Mobil: 073 915 5472
E-post: kristina.kindblom-rising@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95
Mobil: 070-224 38 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och information medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera