11 juni 2007

99-åringar utmanar sig själva

Riktigt gamla människor kan klara sig förvånansvärt bra genom att hitta kreativa lösningar och noggrant planera sin vardag. De skapar även utmaningar för sig själva för att visa att de fortfarande kan. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Det finns drygt 2300 svenskar som är 99 år eller äldre. Djupintervjuer med tio 99-åringar visar att deras vardag ofta innebär en balans mellan egen förmåga och hinder och möjligheter i vardagen.
– Många gamla använder rutiner sedan tidigare i livet som ett viktigt stöd för att de ska kunna fortsätta vara aktiva. Det är viktigt att vi lyssnar på hur de upplever sin vardag så att vi kan lära av de äldre och stödja dem på deras villkor, säger arbetsterapeuten Greta Häggblom Kronlöf.

Avhandlingen visar att äldre människor hittar kreativa lösningar på många av sina problem. De har också blivit mästare på detaljerad planering för att klara av vardagens aktiviteter.
– En dam som skulle på besök till tandläkaren tänkte ut att hon kanske kunde be en speciell person i hemtjänsten skjutsa henne med hemtjänstens bil till mottagningen och på så sätt få hjälp med allt det praktiska som det innebär att komma iväg. Väl framme vid mottagningen kunde säkert hemtjänsten också hjälpa henne uppför trapporna in väntrummet. Därifrån kunde sedan tandsköterskan hjälpa henne ringa en taxi, följa henne ut till taxin och väl hemma kunde säkert taxiföraren hjälpa henne fram till lägenhetsdörren, berättar Greta Häggblom Kronlöf.

Många av de äldre beskrev också hur de utmanar sig själva för att få bekräftelse på att de klarar av olika uppgifter. Dessa tester stärker deras självbild.
– Någon brukade recitera dikter, som hon alltid kunnat, för sig själv, en annan valde att lösa korsord som hon visste var krävande och en tredje gick varje dag tre trappor i brandtrappan bara för att bevisa för sig själv att knäna fortfarande höll, säger Greta Häggblom Kronlöf.

I avhandlingen ingår även studier med drygt 200 86-åriga göteborgare. De förstärker bilden av att äldre är en mycket heterogen grupp.

Även om de flesta av 86-åringarna har få problem med att förflytta sig utomhus tycker de flesta om många inomhusaktiviteter, som att se på TV, läsa tidningar och böcker.
– De personer som hade många intressen skattade sin hälsa som bättre. De hade mindre problem med dagliga sysslor i hemmet och med att förflytta sig utomhus än personer med färre intressen, säger Greta Häggblom Kronlöf.

De äldre använder ofta hjälpmedel exempelvis för att kunna gå på toaletten, sköta sin hygien och promenera utomhus, men en stor del av 86-åringarna har en ambivalent inställning till att använda dem.
– Det är bra att hjälpmedlen möjliggör och underlättar dagliga sysslor, men de gamlas erfarenheter av att använda dem i vardagen visar att hjälpmedlet har ett symbolisk värde som kan påverka användaren både positivt och negativt, säger Greta Häggblom Kronlöf.
Att använda hjälpmedel är en motsägelsefull realitet för drygt två tredjedelar av de 86 åringar som fortfarande bor hemma.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för geriatrik
Avhandlingens titel: Participation in everyday life. Very old persons experiences of daily occupation, occupation of interest and use of assistive devices

Avhandlingen försvaras torsdagen den 14 juni, klockan 09.00, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Greta Häggblom Kronlöf, leg. arbetsterapeut, telefon: +358 67 23 00 65, +358 40 83 53 909, e-post: greta.haggblom-kronlof@pp.inet.fi

Handledare: Docent Ulla Sonn, telefon: 0300-265 31, e-post: ulla.sonn@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera