Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 juni 2007

Ändrad strålbehandling av liposarkom

Strålbehandling är mycket effektivt mot en viss form av den elakartade fettvävstumören liposarkom. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin. De vetenskapliga rönen har redan lett till ändrad behandling för patienterna.

Liposarkom är en sällsynt elakartad fettvävstumör som framför allt drabbar personer i övre medelåldern. Varje år får 20 svenskar denna diagnos. När tumören upptäcks har den ofta växa till betydande storlek och den kan vara svår att operera bort. Risken för återfall är stor.
– Det finns fem olika typer av liposarkom som har olika prognos och kräver olika behandling. Våra resultat bekräftar att strålbehandling är mycket effektiv mot den form av liposarkom som kallas myxoida, säger överläkaren Katarina Engström.

Uppgifter om 237 svenska och norska patienter från Skandinaviska sarkomgruppens register med diagnosen liposarkom på extremiteter och bål analyserades i studien. Resultaten visar att strålbehandling för de höggradigt elakartade typerna av liposakom inte gavs i den omfattning som Skandinaviska sarkomgruppen rekommenderade.
– I de fall där gränsen mellan tumör och frisk vävnad inte var riktigt tydlig kunde vi se att nästan hälften av tumörerna kom tillbaka på samma plats efter operationen om patienten inte också fick strålbehandling. För de patienter som fick kompletterande strålbehandling var återfallsfrekvensen bara strax under 20 %, säger Katarina Engström.

De vetenskapliga resultaten har lett till att patienter med stora tumörer nu erbjuds strålbehandling före operation för att minska risken för otillräckliga kirurgiska marginaler och därmed lokalt återfall. Denna och andra studier inom Skandinaviska Sarkomgruppen har lett till bredare rekommendationer för användning av strålbehandling för de övriga höggradigt elakartade typerna.

Avhandlingen visar också att en annan form av liposarkom som kallas väl differentierat liposarkom sällan kom tillbaka efter operation trots små kirurgiska marginaler. Denna tumör sprids inte till andra organ i form av dottersvulster.
– Vi bedömer inte att regelbunden strålbehandling behövs efter operation i denna grupp. Här får vi göra individuella bedömningar, säger Katarina Engström.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för onkologi
Avhandlingens titel: Clinical and molecular studies of liposarcoma

Avhandlingen försvaras måndagen den 11 juni, klockan 13.00, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Katarina Engström, leg. läkare, telefon: 031-342 10 00, e-post: katarina.engstrom@oncology.gu.se

Handledare:
Professor Pierre Åman, telefon: 031-342 28 42, e-post: pierre.aman@llcr.med.gu.se
Professor Ragnar Hultborn, telefon: 031-342 85 06, e-post: ragnar.hultborn@oncology.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera