Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 juni 2007

Ny metod kan underlätta upptäckt av tumörer

Genom att rekonstruera ljudfält är det i dag möjligt att avbilda vävnad för att hitta cancertumörer. Vid Luleå tekniska universitet har Erik Olsson under fem år arbetat med en metod där han använder multipla, alltså flera, frekvenser hos ljudfältet, för att göra en rekonstruktion. Det skulle kunna göra det möjligt att mer exakt bestämma positionen av exempelvis en cancertumör och även göra det lättare att hitta mer djupt liggande tumörer.

Erik Olsson, som disputerar den 8 juni i ämnet experimentell mekanik, har utvecklat en metod för att utifrån ljudmätningar hitta var en eller flera ljudkällor befinner sig. Processen består av två delar.

– Första delen är själva mätningen av ljudfältet och för det syftet har jag använt mig av laserljus. Fördelen med det är att ljudfältet inte störs, som det gör av exempelvis en mikrofon, säger Erik Olsson.

Den andra delen i processen är att utifrån ovan nämnda mätningar beräkna hur ljudfältet ser ut någon annanstans än där mätningen skedde, alltså en sorts rekonstruktion.

– Det handlar om avancerade beräkningar som bara kan lösas numeriskt med hjälp av dator. Resultatet blir en två- eller tredimensionell bild av ljudfältet, givetvis beroende av om mätningen är en- eller tvådimensionell och brukar kallas för en digital, holografisk rekonstruktion av ljudfältet. En sådan rekonstruktion kan avslöja både var ljudkällan befinner sig och hur den ser ut.

I dag pågår forskning runt rekonstruktion av ljudfält inom flera områden – bland annat testas sådana metoder för att avbilda vävnad och för att hitta cancertumörer. Den viktigaste skillnaden mellan tidigare metoder och den Erik Olsson nu utvecklat, är att han använder sig av multipla frekvenser hos ljudfältet. Det ger en rad fördelar mot att endast använda en frekvens – bland annat bättre upplösning av och mindre brus i bilden av ljudfältet.

– Det gör det möjligt att betydligt mer noggrant bestämma positionen hos ljudkällan. Dessutom är känsligheten för brus i mätningarna mindre, använder man metoden för att söka efter exempelvis cancertumörer skulle det kunna innebära att det blir lättare att hitta mer djupt liggande sådana.

Erik Olsson (född -77) kommer från Grycksbo utanför Falun i Dalarna. Han tog sin civilingenjörsexamen våren 2002 vid Luleå tekniska universitet och påbörjade därefter sina forskarstudier vid Avdelningen för experimentell mekanik.

Upplysningar: Erik Olsson, tel. 0920-49 30 86, erik.olsson@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera