Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 juni 2007

Jesper Strömbäck klar för Lubbe Nordström-professur

35-årige Jesper Strömbäck är från och med den 1 juni innehavare av Lubbe Nordström-professuren i journalistik vid Mittuniversitetet.- Det är fantastiskt roligt och inspirerande. Det känns som ett viktigt erkännande av den forskning jag har bedrivit kring journalistik och politisk kommunikation under de senaste åren, säger Jesper Strömbäck, som just nu gästforskar i USA.

Jesper Strömbäck började sin doktorandutbildning vid Mitthögskolan 1997 och doktorerade i journalistik vid JMK, Stockholms universitet, 2001. År 2006 blev han professor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning politisk kommunikation. Och från och med 1 juni alltså professor i journalistik.

– I och med den nya professuren stärker Mittuniversitetet ytterligare positionen som ett av de ledande universiteten i Sverige när det gäller både forskning och utbildning i journalistik, politisk kommunikation och medie- och kommunikationsvetenskap. Redan idag hör dessa ämnesområden till de där Mittuniversitetet är mest känt och framträdande, och min ambition som ny Lubbe Nordström-professor är att fortsätta stärka och utveckla den forskningen, fortsätter Jesper Strömbäck.

Vid avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap finns numera fyra professorer: Lowe Hedman i medieutveckling, Lars Nord i politisk kommunikation, Jesper Strömbäck i journalistik och gästprofessor Per Lindström i fotografi.

– Oerhört roligt att vi får en professor i journalistik. Nu blir forskningen ännu starkare och det kommer att ge positiva effekter på grundutbildningen också, säger Anna-Lena Ekenryd, avdelningschef.

Ludvig Nordström (1882-1942) från Härnösand var en av föregångarna inom undersökande journalistik i Sverige. Hans mest kända gärning är en gedigen kartläggning av svenska boendeförhållanden under 1930-talet.

– Lubbe Nordström var en pionjär inom svensk journalistik, och hans reportageresa “Lort-Sverige” är inte bara klassisk. Hans journalistik illustrerar också journalistikens roll som en aktiv förändringskraft i samhället, säger Jesper Strömbäck från University of Florida, USA.

Ludvig Nordström-professuren tillkom efter initiativ från dåvarande Kommunikationsvetenskapligt centrum, KVC, i början av 90-talet. Håkan Hvitfeldt, numera professor vid Stockholms universitet, innehade den 1995-1996. Sedan dess har professuren varit obesatt.

Kontaktinformation
Frågor kan ställas till:
Jesper Strömbäck, professor, telefon 1-352-392-3113 (USA) efter klockan 15 svensk tid eller via mejl jesper.stromback@miun.se. Jesper är inte anträffbar via telefon tisdag den 5 juni.
Anna-Lena Ekenryd, avdelningschef, telefon 060-14 86 06 eller 070-528 6111

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera