Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 juni 2007

Impotens visar på risk för hjärtsjukdom

Många som drabbas av hjärtinfarkt har aldrig tidigare haft något symptom på hjärtsjukdom. Av de omkring 5 000 personer som varje år dör i plötslig hjärtdöd i Sverige har två tredjedelar inte haft någon känd hjärtsjukdom. Men det finns hos män en sak som skulle kunna utgöra förvarning för kommande hjärtproblem: impotens.

Impotens kan i vissa fall ha neurologiska, psykiatriska och andra orsaker. Men det vanligaste skälet, som står för upp till fyra fall av fem, är att blodcirkulationen i penis blivit så dålig att erektionen uteblir. Och om cirkulationen i dessa kärl har påverkats av åderförkalkning, så pågår med största sannolikhet samma process i hjärtats kranskärl.

Läkaren Rasmus Borgquist har i en avhandling från Lunds universitet kunnat visa att resonemanget stämmer.

– En av våra studier visar att i övrigt friska män med impotens har tecken till tidig åderförkalkning i hjärtats kranskärl. I en annan studie såg vi att män med impotens har större förekomst av högt blodtryck, höga blodfetter, bukfetma och andra traditionella riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, säger han.

Slutsatsen är att män med impotensproblem bör söka vård så snabbt som möjligt, eftersom både impotensen och de eventuellt hotande hjärtsjukdomarna kan motverkas genom tidiga insatser. I första rummet står livsstilsförändringar som rökstopp, motion och förändrad kost, och därefter – om inte detta hjälper – blodtrycks- och blodfettssänkande medicinering.

– Det kanske är lättare att få gehör för livsstilsförändringar om man kan peka på att de hjälper potensen, snarare än om man talar om risken för hjärtinfarkt någon gång i framtiden. Och det finns studier som visar att potensen förbättras ganska snabbt för dem som slutar röka och går ner i vikt, säger Rasmus Borgquist.

Tanken på ett samband mellan impotens och hjärtsjukdomar las fram redan i mitten av 1980-talet. Men det är först på senare år som sambandet studerats på allvar.

– Det finns idag ett större intresse för dessa frågor både hos allmänheten och hos läkemedelsbolagen, menar Rasmus Borgquist. Dels har det kommit många nya läkemedel mot hjärt-kärlsjukdomar och deras riskfaktorer, dels har potensläkemedel som Viagra, Cialis och Levitra gjort att mycket fler män söker för impotens.

En viss “pinsamhetsfaktor” finns nog ändå fortfarande, så att en del patienter drar sig för att söka vård och en del läkare drar sig för att ta upp frågan. Men om väl läkaren tar upp ämnet, så är Rasmus Borgquists erfarenhet att patienterna brukar svara öppet.

Avhandlingen heter Coronary Heart Disease and Erectile Dysfunction. En sammanfattning finns på http://theses.lub.lu.se/postgrad/, skriv in Borgquist i sökrutan. Rasmus Borgquist träffas på tel 040-33 18 86 eller 0704-057 350, e-post rasmus.borgquist@med.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera