Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 juni 2007

Ensamstående mammor och pappor har sämre hälsa

Ensamstående mödrar och fäder har sämre hälsa än gifta och sambor, visar en ny avhandling vid Uppsala universitet. Marcus Westins studie visar också att föräldrarnas sociala kapital påverkar både deras egen och barnens hälsa, och att samhället därför borde göra det lättare för ensamstående föräldrar att delta i sociala aktiviteter. Avhandlingen granskas den 7 juni.

Marcus Westin har studerat hälsa och utnyttjande av vård bland ensamstående föräldrar och deras barn för att se om de skiljer sig från familjer där föräldrarna är gifta eller sambor. Han har också studerat om föräldrarnas sociala kapital, det vill säga i hur hög grad man deltar i samhälleliga och sociala aktiviteter samt känner tillit till andra människor, kan förklara dessa skillnader. De data som ligger till grund för studien har samlats in genom två nationella postenkäter år 2001 och 2003.

Studien visar att både ensamstående mödrar och fäder har sämre hälsa än de föräldrar som är gifta eller sambor. Dessutom avstår ensamstående mödrar från att söka läkarvård i mycket högre utsträckning än gifta och sammanboende mödrar, även då personerna själva upplever ett behov av vård. Både hälsa och utnyttjande av vård är starkt kopplat till sociodemografiska och socioekonomiska faktorer som ursprung, utbildningsnivå och privat ekonomi.

– Här har ensamstående mödrar ett betydligt sämre utgångsläge än gifta och sammanboende mödrar. Även när det gäller socialt stöd och socialt kapital är de ensamstående mödrarna starkt förfördelade, berättar Marcus Westin.

Generellt sett har ensamstående fäder en bättre socioekonomisk situation än ensamstående mödrar, och de söker också läkarvård lättare än mödrarna gör. Men också de har sämre hälsa än gifta och sammanboende fäder. En förklaring kan enligt Marcus Westin vara att det inte är en absolut brist på socioekonomiska resurser som påverkar hälsan, utan en relativ brist på resurser.

Även hos barnen finns det ett samband mellan mental ohälsa och ensamstående föräldrar. Barn påverkas också av föräldrarnas sociala kapital – däremot spelar föräldrarnas ekonomi, utbildning, härkomst eller eventuell arbetslöshet ingen roll för barnens mentala hälsa.

– I mina studier finns det en stark koppling mellan lågt socialt kapital och dålig hälsa. Samhället borde därför vidta åtgärder som gör det lättare för ensamstående föräldrar öka sitt deltagande i samhälleliga och sociala aktiviteter och på så sätt stärka sitt sociala kapital, säger Marcus Westin.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Marcus Westin, 018-611 35 85, 076-856 52 15, e-post: marcus.westin@pubcare.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera