Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 juni 2007

Båtbottenfärg kan ge bleka fiskar

Havstulpaner som fastnar på båtskrov är ett stort problem för båtägare, samtidigt som dagens effektiva båtbottenfärger innehåller giftiga ämnen som sprids ut i vattnet. Medetomidine är ett alternativt ämne som undersöks, men som i höga koncentrationer nu visar sig påverka fiskars färg och andning.

Ämnet medetomidine har visat sig effektivt när det gäller att hindra havstulpaner från att sätta sig på ytor. Medlet har också länge använts av veterinärer som sömnmedel och smärtlindring, vilket innebär att man vet mycket om dess effekter på däggdjur. Inom ramen för Mistraprojektet Marine Paint har doktoranden Annelie Hilvarsson studerat medetomidines effekter på fisk, musslor och räkor, och visar nu att ämnet kan påverka djuren negativt.

Den tydligaste effekten av medetomidine är att fiskar blir bleka. Alla de fyra testade fisksorterna blev blekare när de utsattes för ämnet, men det syntes tydligast hos piggvar. Piggvar är en plattfisk som är mycket bra på att anpassa sin färg till omgivningen, främst i syftet att undvika att bli upptäckt av rovdjur. När den inte kan kamouflera sig kan den få svårt att överleva.

Medetomidine påverkar också andningen hos djur. Fiskar får en lägre andningsfrekvens och syreförbrukning, något som gör dem mindre aktiva. Musslor blir också mindre aktiva och gräver inte ner sig på botten lika snabbt som de brukar, vilket gör dem till lättare byten för rovdjur.

Blekhet och andningsbesvär uppstår dock vid betydligt högre koncentrationer än de som kan förutspås finnas i vattnet om medetomidine blir aktuellt i båtbottenfärger. Ämnet stannar inte heller i djuren utan utsöndras snabbt när de flyttas till rent vatten, då effekterna av medetomidine till stor del försvinner.

Marine Paint är ett tvärvetenskapligt projekt som drivs av Göteborgs universitet i samarbete med Chalmers, med syfte att ta fram nya, miljövänliga ämnen som kan användas i båtbottenfärger.

Kontaktinformation
För mer information
Annelie Hilvarsson
Institutionen för marin ekologi
Göteborgs universitet
Tel: 0523-18556, Mobil: 0704-125831
E-post: annelie.hilvarsson@marecol.gu.se

Marine Paint
Björn Dahlbäck, programchef
Tel: 031-786 3740, e-post: bjorn.dahlback@holding.gu.se
http://marinepaint.org.gu.se

Handledare: Åke Granmo, tel: 0523-18534, e-post: ake.granmo@marecol.gu.se

Disputationen äger rum: Tisdagen den 5 juni 2007, kl 10.00 på Kristinebergs marina forskningsstation, Fiskebäckskil

Avhandlingen har titeln: “The Antifoulant Medetomidine: Sublethal Effects and Bioaccumulation in Marine Organisms”

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera