Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 juni 2007

Sveriges filosofer samlas i Umeå 8-10 juni

I början av juni samlas nästan alla Sveriges filosofer på Umeå universitet. När Svenska filosofisällskapet håller nationell konferens blir det en manifestation och en bra bild av vad som pågår inom den filosofiska forskningen.

Torbjörn Tännsjö inleder med en plenarföreläsning. Sedan pågår i olika salar föredrag inom sexton olika filosofiska inriktningar. Bland de medverkande finns givetvis många välkända namn inom svensk filosofi, men också filosofer från Storbritannien, Canada, USA, Sydafrika och Hongkong. Några exempel ur det omfattande föreläsningsprogrammet:

– Har kunskapen ett (mer)värde?
– Det etiska vardagsspråkets mening
– Religionsfrihet och den (o)nåbara sanningen
– Finns det ogiltiga skäl?
– Att mäta valfrihet
– Platon om mångförslagenhet och konsten att ljuga
– Frihetens fenomenologi
– Konsumentaktivism och pliktetik
– Är det tanken som räknas?
– Argumentationen i klimatfrågan
– Hypotetiskt samtycke i vården

Förutom föreläsningarna ingår också en workshop om filosofisk estetik och en paneldiskussion på temat Behöver skolan en värdegrund, i så fall vilken? Deltagarförteckning och detaljerat program med sammanfattningar finns på konferensens webbplats: http://www.ling.umu.se/filosofidagarna/

De sexton inriktningar som grupperar Filosofidagarnas program är: beslutsteori, estetik, filosofi och genus, fenomenologi, filosofins historia, kunskapteori, logik och matematikens filosofi, medvetandefilosofi, metafysik, normativ etik, politisk filosofi, religionsfilosofi, språkfilosofi, metafysik, skolområdets filosofi, vetenskapsteori och värdeteori.

Konferensen riktar sig till lärare, forskare, doktorander och studenter i filosofi samt till gymnasielärare, men är naturligtvis öppen för alla som är intresserade av filosofi. Föreläsningarna äger rum i den centrala delen av universitetsområdet, i det s.k. MIT-huset, Umeå universitet. Konferensen startar kl 13.00 den 8 juni i Aula Nordica med en välkomsthälsning av Inge-Bert Täljedal och plenarföreläsning av Torbjörn Tännsjö och slutar senast kl 15.00 den 10 juni.

Svenska filosofisällskapet bildades 1995 vid filosofernas ämneskonferens i Umeå för att främja svensk filosofi och stärka samarbetet mellan Sveriges verksamma filosofer. Vartannat år arrangerar sällskapet en nationell filosofikonferens, Filosofidagarna. Värdskapet växlar mellan olika filosofiinstitutioner i Sverige. De första filosofidagarna anordnades i Umeå 1995. Den gången deltog 130 filosofer varav ca 65 höll föredrag. Därefter har filosofidagarna arrangerats i Lund 1997, Göteborg 1999, Stockholm 2001, Linköping 2003 och Uppsala 2005. Sedan starten har antalet deltagare såväl som föredrag nästan fördubblats, vilket säger något om filosofiämnets expansion i Sverige. År 2007 är det återigen Umeå universitets tur att stå för värdskapet.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta gärna organisationskommittén:
Sten Lindström (Sten.Lindstrom@philos.umu.se), 070-213 01 78
Bertil Strömberg (Bertil.Stromberg@philos.umu.se) 070-656 09 82, eller
Lars Öhman (Lars.Ohman@philos.umu.se ) 090-786 68 07

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera