Tema

Litteraturforskare från Amsterdam får gästprofessur till Astrid Lindgrens minne

Det blir den välmeriterade tysksvenska litteraturforskaren Astrid Surmatz som får den första gästprofessuren till Astrid Lindgrens minne vid Växjö universitet. Surmatz är idag docent i litteraturvetenskap vid Amsterdam universitet och hon har en gedigen forskningsbakgrund inom området skandinavisk litteratur.

Surmatz disputerade 1997 vid universitetet i Göttingen med en avhandling om översättningar av Pippi Långstrump. Hon har publicerat ett stort antal forskningsartiklar och böcker om barnlitteratur, postkolonialism, Ibsen, Lindgren och Linné – hennes andra stora forskningsintresse.

Surmatz har suttit i juryn för tyska statens litteraturpris för ungdomslitteratur och har valts in som medlem i The Linnean Society i London.

Under sin gästprofessur vid Växjö universitet hoppas Surmatz kunna föra samman sina två huvudintressen i forskningen – Astrid Lindgren och Carl von Linné.
– Astrid Lindgren är känd för sina intensiva naturskildringar. Hennes sätt att beskriva och väva in naturen i sina berättelser är djupt rotat i en svensk tradition att beskriva landskap, en tradition vi kan spåra kanske ända tillbaka till Linnés reseskildringar. Genom att föra samman dessa två världar – Lindgrens och Linnés – och låta dem belysa varandra, hoppas jag kunna förstå detta genuint öppna sätt att beskriva naturen och hur den tilltalar och överväldigar oss läsare, skriver Astrid Surmatz i sin ansökan.

Gästprofessuren finansieras av Vimmerby kommun, svenska Rädda Barnen samt Växjö universitet. Professuren, som kan vara upp till ett år, kan hållas av internationellt prominenta forskare inom olika fält som på något sätt knyter an till Astrid Lindgrens liv och arbete.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Anders Åberg, prefekt på Institutionen för humaniora, telefon: 0470-70 98 04, e-post: anders.aberg@vxu.se eller Kerstin Brodén, forskningsinformatör, Växjö universitet, telefon: 0470-70 82 67, e-post: kerstin.broden@vxu.se.

Högupplöst bild av Astrid Surmatz finns på:
http://www.vxu.se/presscenter/pressreleaser/pressbilder/astrid_surmatz/

Litteraturforskare från Amsterdam får gästprofessur till Astrid Lindgrens minne

 lästid ~ 1 min