Tema

Den ojämlika hälsan – ny bok från FAS

Den senaste kunskapsöversikten från FAS – Den ojämlika hälsan – tar upp forskning om människors olika förutsättningar att leva ett friskt liv. Vad beror hälsoskillnaderna på? Vad kan göras för att minska hälsoklyftorna i samhället?

Journalisten Berit Nygård har, på uppdrag av FAS, intervjuat forskare i Sverige om hur livsvillkor, utbildningsnivå, gener, etnicitet och sociala nätverk påverkar hälsan.

Boken vänder sig till yrkesverksamma inom förvaltningar, skola, vård och omsorg samt utbildare och politiker. Alla som är intresserade av frågan om ojämlikheten i hälsa, i livskvalitet och livslängd för olika samhällsgrupper kan ta del av den populärvetenskapliga forskningsinformationen.

Media är välkomna att beställa ett recensionsexemplar.

Beställningsinformation:
Den ojämlika hälsan beställs genom Hellmans förlag
Tfn: 0150-78 880, info@hellmansforlag.se
Pris: 79 kr, porto tillkommer.
ISBN 978-91-89602-30-4

Från den 5 juni finns boken på www.fas.se/bokhandel

Kontaktinformation
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS
Postadress: box 2220, 103 15 Stockholm, besöksadress: Wallingatan 2
Tfn vx: 08-775 40 70, e-post: fas@fas.se – www.fas.se
Org.nr: 202100-5240.

___________________________________________________

Annie Rosell, pressansvarig, tfn 08-775 40 96 annie.rosell@fas.se
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS
Postadress: box 2220, 103 15 Stockholm, besöksadress: Wallingatan 2
Tfn vx: 08-775 40 70, e-post: fas@fas.se – www.fas.se
Org.nr: 202100-5240.

Den ojämlika hälsan – ny bok från FAS

 lästid ~ 1 min