Artikel från Vetenskapsrådet
31 maj 2007

Sveriges unga forskare vill till USA

USA lockar mest när svenska forskare söker postdokstipendier för utlandsvistelse. Bland dem som får bidrag till postdok i Sverige är de större och äldre universiteten populärast.

Vetenskapsrådet utlyser numera postdoktorstipendier* för utlandsvistelse och bidrag till postdok i Sverige två gånger per år. Totalt sökte 348 någon av de två bidragsformerna i vårens utlysning och 60 beviljades.
– Vi har ökat den ekonomiska satsningen och infört två ansökningstillfällen men fortfarande får mycket duktiga forskare avslag på sina ansökningar, konstaterar Pär Omling, generaldirektör vid Vetenskapsrådet.

För stipendierna var det hårdast konkurrens inom de teknik- och naturvetenskapliga områdena samt inom humaniora och samhällsvetenskap. För bidrag till anställning som postdok i Sverige, där de sökande både kan vara från utlandet eller från Sverige, var det flest sökande från det medicinska området.

Bland de svenska forskarna som söker sig utomlands är USA det dominerande resmålet, 20 av 36 beviljade kommer att åka till USA. På andra plats kommer Storbritannien dit fem forskare reser och på delad tredje plats kommer Australien, Italien, Kanada och Tyskland med vardera två stipendiater.

Bidragen till anställning som postdok i Sverige har framförallt gått till Mälardalen, tillsammans får Stockholm och Uppsala 16 av de 23 beviljade forskarna. Göteborgs universitet tar emot fyra och Lunds universitet tre.

Listor över de beviljade ansökningarna, intervjuer med några av forskarna och statistikdiagram finns på www.vr.se

* Postdok stipendiat Den som nyligen disputerat kan söka ett speciellt så kallat postdok stipendium för att resa utomlands och forska. På så vis får den nyutbildade forskaren kontakter med forskare i andra länder och inblick i vad som händer på forskningsfronten ute i världen. Med “postdok” menar man “efter doktorsexamen”.
Källa: Forskning.se/Forskningsguide

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera