Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 maj 2007

Varför angriper kondylomvirus bara slemhinnan?

Olika sätt att binda sig till cellytan är en förklaring till att närbesläktade papillomvirus angriper antingen huden och ger vårtor eller könsorganens slemhinnor och ger kondylom, visar Nitesh Mistry i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 5 juni.

Det finns en mängd typer av humana papillomvirus (HPV). Vanligen orsakar de vårtor på huden eller könsorganen (som då kallas kondylom). Vissa HPV-typer kan dessutom orsaka livmoderhalscancer, som är den näst vanligaste cancerformen hos kvinnor. Det finns inga specifika läkemedel mot kondylom, vårtor eller livmoderhalscancer. Detaljerad kunskap om hur HPV infekterar kan därför bidra till utvecklingen av nya mediciner.

Kondylomvirus infekterar slemhinnan medan vårtvirus angriper huden. Ingen har tidigare undersökt varför dessa virus från samma familj enbart infekterar en målvävnad. Avhandlingen påvisar att det beror på hur virus binder till den cell som ska infekteras och hur aktiv virusets arvsmassa är i denna cell. Dessutom visas att laktoferrin, ett ämne som finns naturligt i kroppsvätskor och är en del av immunförsvaret, kunde blockera denna virusinfektion.

Studierna i avhandlingen visar att bindningen till värdcellen och regleringen av HPVs arvsmassa skiljer sig mellan olika HPV-typer. För första gången visas också att proteinet laktoferrin och laktoferricin (ett fragment av laktoferrin), som finns i naturligt i kroppen, kan minska graden av HPV-infektion hos värdcellen.

För att HPV ska kunna infektera en värdcell måste den först binda till cellen. Beroende på vilken HPV-typ det är infekteras celler i huden eller slemhinnan. HPV binder till en sockerstruktur på cellytan och detta utnyttjas på olika sätt: HPV-typer som infekterar huden binder sämre till denna sockermolekyl än HPV som infekterar slemhinna. Dessutom är arvsmassan från HPV-typer som infekterar hudceller mer aktiv i målcellen än motsvarande från HPV-typer som infekterar slemhinnan. Arvsmassan måste vara aktiv för att HPV ska kunna sprida sig och infektera andra celler.

Nitesh Mistry är forskningsassistent och doktorand vid Inst. för klinisk mikrobiologi, enheten för virologi, tel. 090-785 28 99, epost nitesh.mistry@climi.umu.se

Avhandlingen läggs fram tisdag den 5 juni vid Inst. för klinisk mikrobiologi, virologi, och har titeln “Human papillomavirus tropism. Determinants of viral tissue specificity”.
Disputationen äger rum kl. 09.00 i Astrid Fagréussalen, 6A103, by. 6, NUS.
Fakultetsopponent är doc. Ola Forslund, Inst. för laboratoriemedicin, Malmö, Lunds universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera