Tema

Svensk-brittisk workshop om bränsleceller

Den 4 juni hålls en workshop på Chalmers om bränsleceller, där svenska och brittiska forskare och företag deltar.

Workshopen är ett samarbete mellan UK Trade and Investment vid Brittiska ambassaden i Stockholm, Volvo och Chalmers.

Syftet är att mötas och dela erfarenheter samt diskutera framtida utvecklingsmöjligheter och samarbeten mellan svenska och brittiska företag och forskare.

Talare är bland andra Göran Johansson från Volvo Technology och Per Ekdunge från svenska företaget Powercell. Deltar gör även Bengt Steen som är adjungerad professor i miljövetenskap på Chalmers och engagerad i MISTRA:s bränslecellsprogram.

– Idag krävs mer än någonsin ett internationellt samarbete för att få fart på kommersialisering och vidareutveckling av bränsleceller. Då behöver vi också fördela roller och använda resurserna på bästa sätt. Samverkan växer fram just i sådana här möten, säger Bengt Steen.

Media är välkomna att delta under dagen.

Särskild inbjudan gäller för övriga.

Tid: 4 juni kl 8.30-15.30
Plats: Scaniasalen, Chalmers Kårhus, Chalmersplatsen 1, Chalmers tekniska högskola, Göteborg


Program
8.30-9.00 Kaffe och registrering
9.00 Välkommen – Adrian Pinder, Head of UK Trade and Investment, Brittiska ambassaden, Sverige
9.15 Göran Johansson, Volvo Technology/MISTRA:s bränslecellsprogram, Sverige
9.45 Per Ekdunge, Powercell, Sverige
10.15 Sophie von Kraemer, Kungliga Tekniska Högskolan, Sverige
”Challenges in the Development of Membrane Electrode Assemblies for High Temperature PEM Fuel Cells”
10.45 Kaffe
11.00 Dennis Hayter, Intelligent Energy, East Midlands, UK
11:30 Paul Connor, St Andrew’s University / St Andrew’s Fuel Cells Ltd (UK)
12:00 James Lewis, Bac2 (UK)
12:30 Karen Brace, Ilika Technologies Ltd (UK)
”High Throughput Discovery of PEMFC Catalysts”
13:00 Lunch
14:00 Rundabords-diskussion
15:30 Slut

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Helena Lindén, Brittiska ambassaden
Tel: 08-671 30 53
E-post: helena.linden@fco.gov.uk

Bengt Steen, adjungerad professor i Miljösystemanalys, Chalmers
Tel: 031 – 772 21 77
E-post: bengt.steen@chalmers.se

Svensk-brittisk workshop om bränsleceller

 lästid ~ 1 min