Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 maj 2007

Prins El Hassan inviger Centrum för Mellanösternstudier vid Lunds universitet

Lunds Mellanösternkännare tillhör Sveriges mest eftersökta experter. Den politiska dramatiken kring världens mest konfliktfyllda region behöver ständigt förklaringar och analyser. Genom ett nytt Centrum för Mellanösternstudier, som invigs idag den 30 maj, vill Lunds universitet förbättra dialogen med omvärlden och samtidigt skapa en mötesplats för forskare.

Det nya centrumet ska täcka Mellanöstern i begreppets allra vidaste bemärkelse; från Marocko i väst till Iran, Turkiet och Saudiarabien i öst. Islam och arabiska dominerar visserligen i området, men även andra språk och religioner ska täckas in.
– Tanken är att det nya centrumet ska bli en samlingspunkt för studenter och forskare inom olika discipliner, säger centrumets föreståndare Leif Stenberg.

Redan idag finns mycket forskning utspridd på en mängd olika institutioner; inom ekonomisk historia studeras exempelvis Historiska hinder till modernisering i Mellanöstern, islamologer ägnar sig om allt från den saudiska samhällsdebatten efter 11 september till marockansk familjerättslagstiftning, och vid institutionen för teknisk vattenresurslära studeras bland annat metoder för återanvändning av avloppsvatten inom bevattning i Mellanöstern. Inom ramarna för det nya centrumet ska man nu ordna forskarseminarier, workshops och konferenser så att den breda kunskapen som finns vid Lunds universitet kan samordnas och utnyttjas på allra bästa sätt.
– Det finns ett stort behov i samhället av människor med bred och kvalificerad överblick över förhållandena i Mellanöstern, säger rektor Göran Bexell, som är en av initiativtagarna till Centrum för Mellanösternstudier.
Lunds universitet ger redan rad kurser med anknytning till Mellanöstern men inom ramarna för centrumet planeras nu för fler utbildningar, bland annat ett mastersprogram och skräddarsydda utbildningar åt olika företag och organisationer med kontakter i regionen.

Centrum för Mellanösternstudier leds av en styrelse med representanter från universitetet, Utrikesdepartementet och kultur- och näringsliv.

Jordaniens prins El Hassan bin Talal inviger Centrum för Mellanösternstudier vid Lunds universitet. Vid ceremonin föreläser även Ingmar Karlsson, generalkonsul i Istanbul och Peter Wallensteen, professor vid Uppsala universitet

För mer information tala med föreståndare Leif Stenberg på telefonnummer 0705-36 44 35

Exempel på Mellanösternforskning vid Lunds universitet
Ekonomisk historia
Kommersiella banker och ekonomisk utveckling i Libanon
Utbildningens roll i den egyptiska samhällsutvecklingen.
Historiska hinder till modernisering i Mellanöstern

Humanekologi
Hedersfrågan

Historia
Förintelsens plats i den israeliska historiekulturen
Antisemitism bland araber och muslimer
Framväxten av den iranska nationalismen under mellankrigstiden

Islamologi
Islamisering av vetenskap
Politisk sufism i Syrien
Islamisk predikokonst och retorik
Den saudiska debatten om islams politiska roll mot bakgrund av attentaten den 11 september, kriget i Irak och attentaten i Riyadh 2003
Missionsbegreppet inom islam
Familjerättslagstiftning i Marocko
Talibanernas uppgång och fall
Salman Rushdies författarskap

Judaistik
Sionism: från utopi till ideologi

Kyrkohistoria
Kristendomens roll och framväxt i Mellanöstern de första århundradena efter Kristus
Minoriteternas plats i judendom, kristendom och islam
Religionsmöten, särskilt judisk-kristna relationer
Mötet mellan paganism och kristendom i 400-talets Alexandria och Beirut

Sociologi
Arabiska volontärer i Afghanistan 1978-89
Sociala rörelser och demokratiseringsprocesser i Mellanöstern

Statsvetenskap
Konfliktlösning och israelisk-palestinska förhandlingar 1988-1998
Tolkningsföreträde i israelisk historieskrivning

Teknisk vattenresurslära
Olika forskningsprojekt som berör Mellanösterns knappa vattenresurser:
-Återanvändning av avloppsvatten inom bevattning i Mellanöstern
-Insamling av regnvatten från tak eller asfalt exempelvis för dricksvatten eller bevattning
-Metoder för användning av saltvatten

Byggnadsfysik
– Nya idéer till hållbara energisystem

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera