Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 maj 2007

Övning och reflektion viktigt för att lära sig samtala med patienter

Nästan färdiga läkare är teoretiskt kunniga om hur de ska bemöta patienter men kan ha svårt att omsätta det i handling. Om de blivande läkarna ska lära sig att föra patientorienterade samtal behöver de få handledning i den kliniska utbildningen med möjlighet att reflektera. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Under sina fem och ett halvt år på läkarlinjen lär sig studenterna samtala med patienter i flera korta kurser och temadagar. Det är ett viktigt mål för utbildningen att nyutexaminerade läkare har tillägnat sig en professionell förmåga att kommunicera med patienter.
– Det handlar inte om att studenterna har förmågan redan innan de börjar på läkarprogrammet utan de skall utveckla den, under utbildningens gång. Om vi kan förbättra denna lärandeprocess får vi också fler nyutexaminerade läkare som kan grunderna i ett inkännande professionellt förhållningssätt, säger specialistläkaren Mats Wahlqvist som arbetat med frågan under många år vid Sahlgrenska akademin.

Erfarna handledare fick titta på videoinspelningar av patientsamtal med studenter som gick sitt sista år på läkarprogrammet. Handledarna bedömde att de blivande läkarna visade en öppenhet i den inledande kontakten men att bemötandet sedan blev ensidigt och instrumentellt. Mötet bytte karaktär och blev mer formellt.
– Studenterna visade inte längre samma mänskliga intresse utan började samla in medicinska fakta. Denna formalisering kan vara en fas i hur läkarstudenter lär sig hantera patientmötet under läkarutbildningen, säger Mats Wahlqvist.

När studenter på utbildningens sista år fick formulera sig skriftligt om ett minnesvärt patientmöte förmedlade de ändå en stor förståelse för komplexiteten i läkarens kliniska verksamhet och sökte ett professionellt förhållningssätt. I dessa reflekterande texter framstod patienten som en “människa bakom symptomen”.
– Min tolkning är att studenterna har vissa kunskaper om vad en patientcentrerad konsultation innebär men att de behöver öva, få handledningsprocesser med reflektion för att utveckla sin egen förmåga. Läromålen för konsultationen och patient-läkarrelationen behöver förtydligas och examineras fortlöpande under studenternas kliniska grundutbildning, säger Mats Wahlqvist.

I flera andra länder har undersökningar visat att läkarstudenter är mindre patientcentrerade mot slutet av sin utbildning än de var när de började studera till läkare, men avhandlingen visar att studenterna i Göteborg inte följer detta mönster.
– Vi har använt samma frågeformulär som bland annat använts i USA och Grekland. I vår studie var slutårets studenter lika patientcentrerade som när de påbörjade utbildningen. Liksom i andra studier hade de kvinnliga studenterna högre värden för patientcentrering än de manliga studenterna, särskilt kvinnliga studenter med erfarenhet av arbete i sjukvården, säger Mats Wahlqvist.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för allmänmedicin
Avhandlingens titel: Medical students’ learning of the consultation and the patient-doctor relationship

Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Mats Wahlqvist, spec. läkare, telefon: 031-786 68 94, e-post: mats.wahlqvist@allmed.gu.se

Handledare:
Professor Bengt Mattsson, telefon: 031-786 68 31, e-post: bengt.mattsson@allmed.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera