Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 maj 2007

Ny modell hjälper beslutsfattare hitta rätt metod att hantera översvämningar

Naturkatastrofer, i synnerhet översvämningar, orsakar svårt mänskligt lidande och stora ekonomiska förluster – inte minst i redan utsatta regioner i världen. I en ny avhandling har Karin Hansson utarbetat en modell som utvärderar olika angreppssätt för att minska översvämningarnas konsekvenser.

Sambandet mellan klimatförändringar och extrema väderförhållanden är ett faktum. Under senare år har antalet katastrofer ökat – såväl i antal som i omfattning. Koldioxidutsläpp medför en högre temperatur som ökar luftfuktigheten, vilket i sin tur leder till ökad nederbörd.

– Vi ser att områden nära floder har blivit mer riskabla. Det kan också konstateras att befolkningsökning och miljöförstöring är faktorer som ökar risken i redan utsatta regioner. I min avhandling har jag utarbetat metoder för att hitta en effektiv och hållbar strategi som kan minska risken för att drabbas. Skadornas omfattning kan också reduceras, säger Karin Hansson.

I sin avhandling beskriver Karin en modell för att utvärdera olika strategier för att hantera översvämningar. Modellen tar hänsyn till en mängd variabler som kan påverka katastrofernas omfattning och konsekvenser.

– Min systematiska modell är avsedd att hjälpa beslutsfattare när de ska hitta en hållbar policy att hantera dessa katastrofer. En policy som passar just deras ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden. Jag har särskilt inriktat mig på utvecklingsländer. De verktyg som rekommenderas i denna process är datasimulering kombinerat med analytisk utvärdering, säger Karin Hansson.

I avhandlingen refereras till två olika konkreta fall där modellen har använts: floden Tisza i Ungern samt Röda floden i Vietnam.

Titel: “A Framework for Evaluation of Flood Management Strategies”

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta:
Karin Hansson, Institutionen för data- och systemvetenskap, tfn 08-16 16 07, mobil 070 415 26 53, e-post karinh@dsv.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera