Tema

Kändisars livsstil och värderingar påverkar försäljning

När musiken reduceras till en i raden av produkter som en artist ska sälja blir epitetet kändis gångbart. Kändisen blir navet kring vilket olika varor säljs och därför blir också kändisens värderingar betydelsefulla. Nanna Gillbergs avhandling ”Magiskt kapital – värdeskapande i kulturell kontext” från Handelshögskolan i Stockholm (HHS) handlar om försäljning av livsstil, personligheter och musik.

För att kunna sälja till en bred målgrupp gäller det att spela på värderingar som alla kan relatera till och känna igen sig i. Kändisförsäljning blir försäljning av värderingar, politik och religion anpassad efter det kulturella sammanhanget, som ser olika ut i Sverige och USA.

− Medan amerikanska artister presenteras som störst, bäst och vackrast är svenska artister varken det ena, det andra eller det tredje, men tycker att ”det är roligt om folk tycker om det man gör”. Den svenska publiken vill veta att artisten är som alla andra och höra dem säga att de är som alla andra. Ska Robyns BMW vara okej måste hon försäkra att hon också letar extrapriser i mataffären, säger Nanna Gillberg.

− Svenska artister skapas av den kommunala musikskolan medan amerikanska artister skapas av Gud. Resultatet blir två olika sorters magi, vardagsmagi och supermagi, som i min avhandling illustreras med hjälp av tv-formaten ”Fame Factory” och ”The fabulous life of…”.

Det svenska programmet ”Fame Factory” bottnar i socialdemokratisk fördelningspolitik där ingen är bättre än någon annan och där det viktigaste för att bli någon är att visa att man inte är eller tror sig vara någon. Det är viktigt att inte sticka ut och att vara lojal med kollektivet.

I det amerikanska programmet ”The Fabulous life of…” byggs artisternas storhet kring konsumtionsförmåga och extravagant livsstil. Artisterna tar vara på ojämnt fördelade gudagivna gåvor och är sin egen lyckas smed såsom amerikansk konstitution föreskriver. Fokus ligger på möjligheten att komma från ingenstans och ta sig hur långt som helst och ytterligheterna är en del av samhällssystemets pedagogik.

De två tv-formaten skildrar de samhällssystem som de är en produkt av och det blir tydligt att värderingar spelar en central roll för försäljningen inom populärkulturen.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:

Nanna Gillberg, Handelshögskolan i Stockholm
Tel. 08-736 94 94
Mobil 0739-30 20 16
E-post: nanna.gillberg@hhs.se

Kändisars livsstil och värderingar påverkar försäljning

 lästid ~ 1 min